Päev: 15. oktoober 2021

Avatud kontor - kas introverdi piinakamber?

Avatud kontor – kas introverdi piinakamber?

Töötava inimese jaoks on kontor koht, kus ta veedab vähemalt poole oma päevast. Tööle kulub palju energiat ja aega: ning nii mõjutab töö otseselt meie füüsilist ja vaimset tervist. Nii nagu töö ise, mis osa meie ajast röövib, mõjutab inimest ja tema heaolu ka töökeskkond, kus ta suure osa päevast viibib. Keskkonna mõjud inimesele on …

Avatud kontor – kas introverdi piinakamber? Read More »

Kuidas oma tööandja bränd edukalt potentsiaalsete töötajateni viia?

Kuidas oma tööandja bränd edukalt potentsiaalsete töötajateni viia?

Tööandja maine kujundamisel on oluline jõuda oma sõnumitega õige sihtrühmani. Kogenud töötajate hulgas läbi viidud uuringust selgub, et tööandja kohta teabe hankimisel on kõige tähtsamaks infokanaliks ettevõtte koduleht, mida pidas väga oluliseks 51% vastajatest. Olulisteks peeti ka ettevõtte töötajatelt saadud informatsiooni ja soovitusi (38%) ning erinevaid interneti töövahenduskeskkondi (38%). Järgnesid info ja soovitused sõprade või …

Kuidas oma tööandja bränd edukalt potentsiaalsete töötajateni viia? Read More »