Gertu Matikainen

Palgasurve - 91% töötajatest on valmis tööandjat vahetama

Palgasurve – 91% töötajatest on valmis tööandjat vahetama

Septembris läbi viidud tööturu uuringust selgub, et palgasurve on suur. Töövõtjate valmisolek töökoha vahetuseks on märkimisväärselt kõrge. Suurt kandideerimiste arvu kinnitab ka tööportaali CV-Online jooksev statistika. Tööandjate jaoks on see sobiv aeg oma meeskonda talentidega täiendada.  Näeme, et poole aastaga on vähenenud oma tööga rahul olevate vastajate osakaal 84-lt 74-le protsendile ning selle peamine põhjus …

Palgasurve – 91% töötajatest on valmis tööandjat vahetama Read More »

Värbamine on rohkem kui tühja koha täitmine

Värbamine on rohkem kui tühja koha täitmine

Ettevõtted on hakanud järjest paremini mõistma, et see, milliseid kandidaate nad kuulutustele saavad on otseselt seotud, milline maine on neil kui tööandjatel. Seega on värbamine alates suhtumisest oma töötajatesse, selgetest ootustest, töökuulutustest kuni töövestlusteni ka tööandaja mainekujundus ja ettevõtte müügitöö. See, kuidas organisatsioon käitub nende inimestega, kes protsessis valituks ei osutunud, on sama oluline kui hea …

Värbamine on rohkem kui tühja koha täitmine Read More »

10 lisahüve, mida töötajatele pakkuda

10 lisahüve, mida töötajatele pakkuda

Tööturg on majanduskriisi ootuses ärev ning on märgata ka tööotsijate seas senisest suuremat aktiivsust. Lisaks palganumbrile on oluline silmas pidada ka väärtuspakkumist, mida tulevasele ja olemasolevatele töötajatele pakkuda. Täna vaid kontoris pakutavad puuviljad inimesi tööle ei kutsu ning siinkohal on vaja pisut loomingulist lähenemist. Võtsime CV.ee andmebaasist välja hüved, mida tööandjad täna enda töötajatele pakuvad. …

10 lisahüve, mida töötajatele pakkuda Read More »