Millisel moel on COVID-19 mõjutanud inimeste (töö)elu?

Perioodil 23.03-26.04 viis CV-Online läbi kaks küsitlust, milles uuriti COVID-19 mõju inimeste tööelule. Esimeses küsitluses (23.03-27.03) osales 1483 inimest ja teises (20.04-26.04) 910 inimest. Küsitluse eesmärk oli kaardistada, mil moel on viirusest tingitud piirangud ja ettevõtete majanduslik olukord mõjutanud tööturgu ning sealseid inimesi. Kuu jooksul on suurenenud nende inimeste osakaal, kelle palkasid on kärbitud Kuu …

Millisel moel on COVID-19 mõjutanud inimeste (töö)elu? Read More »