fbpx
CV.ee tööelublogi

Millisel moel on COVID-19 mõjutanud inimeste (töö)elu?

Millisel moel on COVID-19 mõjutanud inimeste (töö)elu? 2

Perioodil 23.03-26.04 viis CV-Online läbi kaks küsitlust, milles uuriti COVID-19 mõju inimeste tööelule. Esimeses küsitluses (23.03-27.03) osales 1483 inimest ja teises (20.04-26.04) 910 inimest. Küsitluse eesmärk oli kaardistada, mil moel on viirusest tingitud piirangud ja ettevõtete majanduslik olukord mõjutanud tööturgu ning sealseid inimesi.

Kuu jooksul on suurenenud nende inimeste osakaal, kelle palkasid on kärbitud

Kuu jooksul on pea neli korda kahanenud palgata puhkusel viibivate inimeste osakaal (vahetult peale eriolukorra kehtestamist 13%, nüüd 3.5%).  Neljandik vastanutest aga ei näe koroonaviiruse negatiivset mõju oma tööelule, nendest enamik töötavad kaubanduse, tootmine/töötlemine, tervishoid/sotsiaaltöö valdkonnas. Kodukontoris töötab jätkuvalt iga kolmas inimene ning töötasu on tänaseks vähendatud 26% vastanutest (kuu tagasi oli see 19%). Koondamise otsuse on saanud teise küsitluse järgi 10% vastanutest , mis on pea sama kõrge kui kuu tagasi (9.36%).

Palgakärped on jõudnud 26% inimesteni

Iga viies vastaja kannatab ärevuse, tahtetuse ja uneprobleemide käes

CV-Online uuris, millisel määral inimesed tajuvad tänase olukorra mõju oma vaimsele ja füüsilisele tervisele. Iga viies tõi murekohana välja pideva ärevuse ja rahutuse, uneprobleemid ning jõuetuse tegutseda. Veerand vastajatest kurtis kehvade söömisharjumuste, keskendumishäire, kergesti ärrituvuse ja füüsiliste vaevuste üle (seljavalu, peavalu jmt). Lisaks tõi 10% vastajatest välja liigse alkoholitarbimise.

Iga viies tunneb ärevust, tahtetust ja kannatab unepuuduse käes

“Tunnen muret, mil määral täna osatakse märgata hädas olijaid. Usun, et enamik inimesed ei kaeble valjuhäälselt, vaid kannatavad vaikimisi. Küsitlus kuu tagasi ja ka nüüd kinnitab, et eriolukord, mis toob kaasa reaalsed väljakutsed igapäevases toimetulekus, paneb löögi alla inimeste enesekindluse, töömotivatsiooni ja sooritusvõime. Õnneks näeme juba postiivseid märke tööturu elavnemisest, mis annab lootust, et olukord vaikselt normaliseerub ”, kommenteeris küsitluse tulemusi ja praegust tööturu olukorda CV-Online turundusjuht, Maris Viires.

Juhtide tuge ei tajuta enam sama palju kui eriolukorra alguses

Teise küsitluse tulemuste põhjal saab öelda, et vähenenud on juhipoolse toe tajumine. Kui esimeses küsitluses tajus juhtide suurt tuge 44% vastajatest, siis nüüd oli see kukkunud pea 10% (34.8%).

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top