Top Tööandjad 2024 kaubandussektoris

CV.ee läbi iga-aastase Top Tööandja uuringu, mille käigus selgus, kes on just need tööandjad, kelle juures soovitakse enim töötada.