fbpx
CV.ee tööelublogi

Top Tööandja loosimise tingimused

1. Uuring viiakse läbi CV-Online Estonia (CV.ee) uuringukeskkonnas.
2. Andmete kogumise periood algab 06.12.2023
3. Uuring sisaldab: kolm kohustuslikku küsimust; kohustuslikud demograafilised küsimused; näidisküsimused, mis näitavad erinevate ärisektorite tööandjate nimesid.
4. Selleks, et osaleda 750€ loosimisel, peavad uuringus osalejad andma vastuse kõikidele Top Tööandja uuringu küsimustele ja kinnitama küsitluse lõpus eraldi nupuga (soovin osaleda loosimisel) oma e-posti aadressi.
5. Uuringus saab osaleda vaid ühekordselt.
6. Loosimine toimub 11.01.2024. Organiseerija saadab võitjale e-kirja kahe päeva jooksul pärast loosimist.
7. Loosimise tulemused avaldatake www.topemployer.ee lehel, kus võitja e-posti aadress kirjutatakse osaliselt, näiteks Axxx.xxa@inbox.ee.
8. Võitja peab reageerima organiseerija poolt saadetud kirjale võidu kohta kuu aja jooksul.
9. Uuringus osaleja vastutab korrektse info esitamise eest registreerumisel.
10. Uuringut täites kinnitab vastaja, et osaleb uuringu küsimustiku täitmisel vabatahtlikult.
11. Kõik uuringu osalejalt saadud vastused on konfidentsiaalsed ja avaldatakse üldistatud ja kokkuvõtvas vormis.
12. Oma andmeid registreerides nõustub osaleja andmete kogumise ja salvestamise protsessiga terve uuringuperioodi vältel ja samuti andmete säilitamisega organiseerija andmebaasis nii kaua kui Eesti Vabariigi andekaitseseaduses on sätestatud.
13. Registreerumisel kinnitab uuringus osaleja, et on lugenud, tutvunud ja nõustub uuringu tingimustega.

Scroll to Top