fbpx
CV.ee tööelublogi

Mis muutub tööandja jaoks CV-Onlines uute andmekaitsereeglite jõustudes?

Mis muutub tööandja jaoks CV-Onlines uute andmekaitsereeglite jõustudes?

25. maist 2018 hakkavad Eestis – sarnaselt kogu Euroopa Liidule – kehtima uued andmekaitsereeglid (GDPR), mis on tekitanud nii inimestes kui ettevõtetes väga palju küsimusi ja arusaamatust. CV-Online, mis tegeleb kolmes Balti riigis tööpakkujate ja -otsijate kokkuviimisega juba üle kahekümne aasta, puutub oma igapäevatöös isikuandmete töötlemisega kokku väga tihedalt. Seetõttu oleme ka meie GDPRi esitatud nõudmised üksipulgi läbi töötanud ning võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed, et meie klientide ja kasutajate andmed oleksid turvalised ja kaitstud.

Kõigi CV-Online kasutajate olulised andmed on hoiustatud Eestis, Telia ETSI standarditele vastavates A-klassi serveriruumides, millel on katkematu videovalve. Kogu võrguliiklus on loomulikult kaitstud tulemüüriga ning füüsilise ligipääsu õigus serveritele on rangelt piiratud.

Mida peab teadma tööandja?

  • CV-Online on kasutajate andmete vastutav töötleja, CV-Online kliendid volitatud töötlejad
  • CV-Online andmebaasist saadud teavet on lubatud kasutada ainult töötajate leidmise eesmärgil.
  • Kolmandatele isikutele andmete edastamine ilma CV-Online kirjaliku loata on keelatud.
  • Igal kliendil, kes CV-Online andmebaasist andmeid pärib (ka klientide all-töötlejatel), on kohustus isikuandmete töötlemisel tagada, et kogu tegevus on kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Kõigi tehniliste ja korralduslike nõuete täitmine, mida GDPR ja muud seadusaktid ette näevad, on kohustuslik.
  • Tööpakkumisele kandideerinud inimese andmeid on lubatud kasutada ainult konkursi raames.
  • Klient on kohustatud kehtiva tellimusperioodi lõppedes lõpetama tööotsijate andmete edasise kasutamise ning kustutama ise ja tagama ka, et kõik all-töötlejad kustutavad enda salvestatud ja talletatud isikuandmed.
  • Juhul, kui kliendi-poolsele lepingutingimuste rikkumisele järgneb CV-Onlinele kahju, on tingimusi rikkunud klient kohustatud CV-Onlinele kahju tasuma.
  • CV-Online kustutab automaatselt tööpakkumisele kandideerinute andmed aasta möödudes konkursi lõpust.

CV-Online on GDPRi järgi isikuandmete vastutav töötleja ning tööandjad, kellega CV-Online andmeid jagab, on volitatud töötlejad.

CV-Online andmebaasi kasutamise uued tingimused, mis igal tööandjal tuleb allkirjastada, sätestavad väga täpselt, mida tööandja saadud andmetega teha võib. CV-Online andmebaasist saadud teavet on igal kliendil lubatud kasutada ainult töötajate leidmise eesmärgil ning kolmandatele isikutele andmete edastamine ilma CV-Online kirjaliku loata lubatud ei ole.

Igal kliendil, kes CV-Online andmebaasist andmeid pärib, on kohustus isikuandmete töötlemisel tagada, et kogu tegevus on kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Kõigi tehniliste ja korralduslike nõuete täitmine, mida GDPR ja muud seadusaktid ette näevad, on kohustuslik nii klientidele kui ka kõigile võimalikele all-töötlejatele, kellele klient võib andmeid edastada.

Andmebaasi otsingust saadud andmete töötlemisele ja hoidmisele sätestatud reeglid kehtivad ka tööpakkumisele kandideerinute andmete kohta. Lisaks tuleb tööandjail silmas pidada, et kindlale tööpakkumisele kandideerinud inimese andmeid on lubatud kasutada ainult selle konkursi raames. Kandidaatide andmete kogumine ja tulevikus ükskõik millisel muul põhjusel kasutamine lubatud ei ole.

Klient on kohustatud kehtiva tellimusperioodi lõppedes lõpetama tööotsijate andmete edasise kasutamise ning kustutama ise ja tagama ka, et kõik all-töötlejad kustutavad enda salvestatud ja talletatud isikuandmed. Juhul, kui kliendi-poolsele lepingutingimuste rikkumisele järgneb CV-Onlinele kahju, on tingimusi rikkunud klient kohustatud CV-Onlinele kahju tasuma.

Automaatselt hakkab CV-Online enda andmebaasist kustutama tööpakkumistele kandideerimiste andmeid. Vastavalt võrdse kohtlemise seadusele on kandidaatidel diskrimineerimisest tulenev kahju hüvitamise nõude õigus ühe aasta jooksul, mistõttu on nii kandideerijale kui ka tööpakkujale võimaldatud ligipääs kandideerimise infole ühe aasta jooksul pärast konkursi lõppu. Vastavalt kasutajate soovile me CV ega muid andmeid automaatselt ei kustuta – seda tuleb teha kasutajal ise või saata meile sellekohane sooviavaldus.

Selleks, et CV-Online saaks kasutajatele pakkuda parimat võimalikku teenust, saadame aeg-ajalt nii tööpakkujatele kui ka -otsijatele erinevaid e-kirju – tööpakkumiste teavitusi, uudiskirju ning personaalseid pakkumisi. Sarnaselt senise praktikaga – ja nagu sätestab ka GDPR – on igal kliendil ja kasutajal õigus keelduda CV-Online poolt saadetavatest pakkumistest. Selleks lisame igale kirjale nö ’opt-out’ võimaluse. Kui kasutaja on kirjadest loobunud, kuid soovib edaspidi siiski kirju saada, on cv.ee lehe tööotsija sektsioonis võimalik kirju taas lubada.

Selleks, et kliendid ja kasutajad oleksid teadlikud enda õigustest ja kohustustest saadame enne kahekümne viiendat maid kõigile uuendatud tingimused ka e-postiga. Pärast GDPR-i jõustumist ei ole CV-Online teenuste kasutamine võimalik ilma, et kasutaja oleks uuendatid tingimustega nõustunud. Kui tööpakkumisele soovib kandideerida kasutaja, kes ei ole CV-Online süsteemis registreerunud, peab ta andmete kasutamise tingimustega nõustuma kandideerimisel. Kui kasutaja uuendatud tingimustega nõustub, ei toimu tema jaoks CV-Online kasutuskogemuses märkimisväärset muudatust, küll aga tekib andmete omanikule selgem arusaam ja kontroll, kes ja kuidas tema andmeid võib töödelda ning kuidas tema andmeid hoitakse ja käideldakse.

Loe lisaks veel:

Mis muutub tööotsija jaoks CV-Onlines uute andmekaitsereeglite jõustudes?

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top