fbpx
CV.ee tööelublogi

Preemia lõputööde eest, toetused ja palju muud: mida peab tänapäeval töötajale pakkuma, et ta tahaks tööle tulla?

Preemia lõputööde eest, toetused ja palju muud: mida peab tänapäeval töötajale pakkuma, et ta tahaks tööle tulla? 7

Tänapäeva tööturul on juba ammu selgeks saanud, et heade töötajate meelitamiseks ja tööl hoidmiseks on lisaks palgale olulisel kohal ka kõiksugu tööandja poolt pakutavad hüved.

CV.ee on hiljuti läbi viinud selleteemalise uuringu, mis aitab heita pilku Eesti töömaastikule ja sellele, kuidas erinevad või sarnanevad tööandjate ja töötajate ootused seoses kõiksugu lisahüvedega.

Töötajate jaoks on paljud asjad saanud juba iseenesestmõistetavaks

Kõige levinuma tööandja poolt pakutava lisahüvena on ettevõtjad uuringus välja toonud tasute jookide (vesi, kohv, tee) pakkumise töökohas. Lisahüvena tõid tasuta jookide olemasolu välja 70% vastanud tööandjatest.

Samas nendib CV.ee värbamisosakonna juhataja Maris Martin, et paljude töötajate jaoks on tasuta kohvi ja tee olemasolu juba normiks saanud ning töötajad ei pea seda eraldi hüveks.

Preemia lõputööde eest, toetused ja palju muud: mida peab tänapäeval töötajale pakkuma, et ta tahaks tööle tulla? 1
Tasuta kohvi ja tee pakkumine töökohal on saanud iseenesestmõistetavaks. Foto: Unsplash

Ettevõtjate pakutavate lisahüvede seast võib välja tuua veel suvepäevad (53%), mobiiltelefoni kompensatsiooni (53%) ja auto kasutamise kompensatsiooni (42%).

Siinkohal ei saa aga mainimata jätta, et mitmetel töökohtadel on telefon ja auto töö tegemiseks hädavajalikud töövahendid, mistõttu ei pruugi need tegelikult päris lisahüvena kirja minna.

Tõenäoliselt ei pea ükski kuller või muu suuri vahemaid läbiv töötaja tööauto olemasolu lisahüveks, vaid lihtsalt töövahendiks.

Sporditoetused on populaarsed

Lisaks tavapärale töötasule pakuvad sporditoetusi 40% uuringus osalenud ettevõtetest. Samuti on välja toodud, et tööturul atraktiivsemana tundumiseks on mitmed ettevõtted hakanud pakkuma just sporditoetust või -kompensatsiooni.

Preemia lõputööde eest, toetused ja palju muud: mida peab tänapäeval töötajale pakkuma, et ta tahaks tööle tulla? 2
Üha popoulaarsemaks on saanud sporditoetused – terves kehas terve vaim ja töötaja on produktiivsem töötama! Foto: Unsplash

Rattaga tööl käimise soodustamiseks pakuvad ettevõtted pesemisvõimalusi, rattaparkla olemasolu ja mõnel üksikul juhul ratta soetamise ja hoolduse toetust. Üks uuringus osalenud ettevõte vastas, et kõikidele töötajatele kingiti jõuludeks isegi jalgratas.

Mis on töötajate jaoks oluline?

Maris Martini sõnul on töötajad välja toonud kõige olulisemate hüvedena just paindlikku tööaega ja lisatasusid ning boonuseid. Viimast paistavad võrdselt oluliseks pidavat nii tööandjad kui töötajad, kuna lisatasusid ja boonuseid pakkusid kokku 63% uuringus osalenud ettevõtetest.

Olulist rolli mängib uuringu andmetel ka kollektiiv, sest just kolleege on toodud põhjuseks, miks parema tööpakkumise puhul töökohta mitte vahetada.

Milliseid hüvesi pakub töötajatele Omniva?

Võtsime ühendust Omniva värbamisjuhi Hillar Mattoga, et saada näide ühe tuntud Eesti ettevõte pakutavatest hüvedest ja sellega seotud põhimõtetest.

Matto sõnul jaguneb Omnivas töötajate heaoluks loodud väärtuspakkumise keskmes kolm punkti: eneseteostus, hüved ning heaolu.

Preemia lõputööde eest, toetused ja palju muud: mida peab tänapäeval töötajale pakkuma, et ta tahaks tööle tulla?
Ülevaade Omniva väärtuspakkumisest ehk lisahüvedest. (C) Foto: Omniva.

 

Eneseteostuse alla kuulub näiteks kõrgharidust omandavate töötajate toetamine ja Omniva teemal kirjutatud lõputööde premeerimine. Samuti julgustatakse Omnivas töövarjutamist ja võimaldatakse karjäärinõustamist.

Hüvedest toob Matto välja rahalise toetuse ja puhkepäevad oluliste isikliku elu sündmuste puhul. Samuti arvukalt soodustusi koostööpartneritelt (kütus, pangateenused, vaba aja veetmise võimalused) ning oma töötaja soodustused pakiautomaadi- ja kullerteenustelt.

Olulisel kohal on sport ja vaheldusrikas töökeskkond

Töötajate heaolu tagamiseks on Omnivas mitu lahendust. Esiteks pakub Omniva võimalusi soodsalt sportimiseks. “Omniva on üks sportlikumaid ettevõtteid Eestis, spordiklubi kaudu saavad meie töötajad kasutada pea kõiki spordirajatisi vähemalt poole odavamalt,” selgitab Matto.

Tervise edendamiseks võimaldatakse töötajatele lisaks regulaarsele töötervishoiuarsti külastamisele ka täiendavaid terviseuuringuid või eriarsti konsultatsioone.

“Kõigile töötajatele rakendub lisapuhkus 5 tööpäeva aastas, lisaks anname raskusi pidevalt käsitsi teisaldava töö eest 5 kalendripäeva lisapuhkust aastas,” toob Matto veel töötajate heaolust rääkides välja.

Vaheldusrikka töö jaoks korraldatakse ühisüritusi, mille hulka kuuluvad nii suvepäevad, tervisenädalad, erinevad koolitused, kuid ka lihtsalt kõiksugu tähtpäevade tähistamine. “Sõbrapäeval avasime Armastuskirjade osakonna, tähistasime rahvariide päeva, jäätisesöömise päeva, jõulukampsuni kandmise päeva ja nii edasi,” räägib Matto.

Preemia lõputööde eest, toetused ja palju muud: mida peab tänapäeval töötajale pakkuma, et ta tahaks tööle tulla? 3
Ärgem unustagem mõelda raamidest välja ja tähistada üheskoos tiimiga vahvaid tähtpäevasid. Foto: Unsplash

Milliseid hüvesid Omniva töötajad enim väärtustavad?

Mulle tundub, et kõige enam väärtustavad meie töötajad lisapuhkust ja sportimissoodustusi,” vastab Matto, “aga ka teised võimalused leiavad tänulikku vastukaja, seda enam, et nende loomisel on töötajate enda initsiatiiv määrav.”

See tähendab, et töötajad saavad ise ettepanekuid teha millised pakkumised ja soodustused neile korda lähevad.

Matto sõnul on töökoha valikul kindlasti oluline, et ettevõte pakuks lisaks töötasule erinevaid võimalusi oma töötajate motiveerimiseks. “Isiklikult loodan, et nii mõnigi kandidaat on otsuse tegemisel kõiki neid võimalusi kaalunud ja arvesse võtnud,” ütles ta.

Eesti TOP tööandja hääletus veel käib! Hääleta parima tööandja poolt ja osale 500€ loosimises! www.topemployer.ee

Kuidas tänases turuolukorras üldse töötajaid leida? Muidugi mängude ja kõva müügitööga 5

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top