fbpx
CV.ee tööelublogi

Sekretäriametis on palgalõhe meeste kahjuks

Eesti suurima palgauuringute keskkonna Palgad.ee andmeil on administratiivtöö valdkonna keskmine netopalk Eestis 880 eurot kuus, mis sisaldab arvutuslikult ka lisahüvesid ja aastaboonuseid. Sekretäride keskmine netopalk on veidi väiksem – 711 eurot. Büroojuhid saavad aga töö eest keskmiselt kätte 1051 eurot kuus, näitab tööportaali CV-Online tehtud analüüs.

 

Kui palju räägitud palgalõhe on üldjuhul naiste kahjuks, siis sekretäriametis saavad mehed naistest vähem palka. Foto: Unsplash

Kui palju räägitud palgalõhe on üldjuhul naiste kahjuks, siis sekretäriametis saavad mehed naistest vähem palka. Foto: Unsplash

Soolist palgaerinevust võib täheldada ka administratiivtöö valdkonnas, kus töötavate meeste keskmine netopalk on 929 eurot ning naistel 831 eurot kuus – seega saavad naised keskmiselt pea sada eurot ehk 10,55% vähem palka.

Kui pea kõikides võrreldud administratiivtöö ametites – administratiivtöötajad, assistendid, büroojuhid ja vastuvõtutöötajad – on meestel kõrgem palk, siis sekretäri ameti puhul näitab Palgad.ee analüüs, et kõrgem keskmine palk on siiski naissekretäridel.

Naised teenivad sekretäriametis keskmiselt 730 eurot kuus kätte, mehed aga sama tööd tehes 693 eurot. Seega teenivad mehed sekretäriametis keskmiselt 5 protsenti vähem kui naiskolleegid.

Vastuvõtutöötajate netoteenistus on 653 eurot kuus (naised 619 ja mehed 686 eurot). Assistente tänatakse igakuise töö eest 822 euroga (naistel 815 ja meestel 830 eurot).

Administratiivtöötajate keskmine netotöötasu kuus on 945 eurot (naistel 838 ja meestel 1074 eurot) ning büroojuhid saavad pingeliste ja tegusate tööpäevade eest keskmiselt tasu 1051 eurot (naised 1042 ja mehed 1060 eurot).

Vaadates viie administratiivtöö valdkonna ametite – sekretärid, administratiivtöötajad, assistendid, büroojuhid ja vastuvõtutöötajad – palgatasemete muutust töötajate vanusegruppide lõikes, siis selgub, et kolleegidest kõrgemat palka (898 eurot) saavad administratiivtöötajad, kelle vanus jääb vahemikku 35–44 aastat.

17–24aastased administratiivtöötajad teenivad keskmiselt 750 euro suurust netopalka, 45–54aastased samal ametipositsioonil aga 842 euro suurust töötasu. Järgneb vanusegrupp 25–34aastased (844 eurot) ning 55aastased või vanemad (863 eurot) administratiivtöötajad.

Töökogemus annab administratiivtöös palka juurde iga kolme-nelja aasta järel. Kui alla aasta sekretäride, juhiabide ja büroojuhtidena töötanute keskmine netopalk jääb 754 euro piirimaile, siis üle kümne aasta samal positsioonil töötanute keskmine palgatase on kerkinud juba 930 euroni kuus.

 

* Artikkel on avaldatud ka portaalis Sekretär.ee

 


Palgad.ee on Eesti suurim palgauuringute keskkond, kuhu on oma palgainfo sisestanud üle 50 000 inimese. Palgad.ee eesmärk on anda tööotsijatele ja hetkel töötavatele inimestele ülevaade Eesti tööturu reaalsetest palgatasemetest. Palgauuringut tehakse enam kui 500 positsiooni kohta ning uuringus osalemine ning palgainfo saamine on tasuta. CV-Online’i palgaootuste analüüs põhineb andmebaasi viimase kahe aasta statistikal ehk üle 130 000 CV-sse sisestatud palgaootusel.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top