fbpx
CV.ee tööelublogi

Kõrgem palk on madalapalgalistel endiselt kõige olulisem kriteerium töökoha vahetusel

Kõrgem palk on madalapalgalistel endiselt kõige olulisem kriteerium töökoha vahetusel 6

Töötajate jaoks on kõige olulisem kriteerium töökoha vahetusel endiselt kõrgem palk. Rohkem raha ning finantshüved on otsustavaks faktoriks 63% töötajatel kui valitakse erinevate tööde vahel. Kõrgem palk on võtmekriteeriumiks ¾ töötajatel, kes tunnevad ennast alamakstuna. Atraktiivne tööiseloomustus on aga teiseks kõige olulisemaks faktoriks, kui tehakse karjääripöörde otsuseid. Kõnetavam töö on suureks motivatsiooniks neile, kes on rahul oma praeguse töötasuga. See on seostub kolmada kõige tugevama kriteeriumiga, milleks on inspireeriv ning stimuleeriv töökeskkond, kus töötaja saab teha tööd kasutades ära kogu oma potentsiaali ehk teadmised ning oskused.

Need tulemused tulenevad hiljutisest rahvusvahelisest uuringust, mille viis läbi palgad.ee portaal. Palgaga rahulolu ja tööeelistuste uuring viidi läbi 2017. aasta oktoobris ning detsembris, mille käigus koguti 41 321 vastust kümnes Euroopa riigis.

Mis loeb tegelikult uue töökoha otsingutel

Töökoha vahetus peab olema töötaja jaoks midagi väärt, eriti rahaliselt.

  • Mis Mina sellest saan?
  • Kas töökoht kuhu lähen on piisavalt motiveeriv?
  • Millised on minu võimalused eneseteostuseks konkreetses keskkonnas?

Uuringu tulemuste kokkuvõtteks olid need peamised küsimused, mida töötajad kõige tähtsamaks pidasid. Töökoha paremad suhted töökaaslastega võrreldes praeguse töökohaga olid peamiseks põhjuseks kolmel töötajal kümnest. Naised olid selle konkreetse kriteeriumi suhtes tundlikumad. Sama arvu töötajate jaoks oli ka edasise karjäärivõimaluse potentsiaal tähtis valikukriteerium. Märkimisväärne asjaolu on see, et 28% töötajate jaoks oli tähtis ettevõtte paindlikkus tööajaks, kodukontoriks, rohkemateks puhkusteks või osalise tööajaga tööks. Naised võtavad seda kasu arvesse sagedamini.

Teine oluliste küsimuste rühm töökoha kaalumisel:

  • Kellega koos ma töötan ja millised töökoha suhted on ülekaalus?
  • Millised konkreetsed võimalused mul on oma isikliku arengu ja kasvu jaoks?
  • Kas mul on aega oma perekonna ja isiklike huvide jaoks väljaspool tööd?

Töökoha kaugus on veel üks märkimisväärne kriteerium, mis on seotud üldise otsustusprotsessiga. See kriteerium on eriti tähtis 18% vastanutest ning naistel on taaskord veidi kõrgem protsent (21% naistest võrreldes 16% meestega). Ligikaudu 5% töötajatest teeb oma otsuse tööandja poolt pakutavate konkreetsete mitterahaliste hüvede alusel. Tööandja bränd ja tööandja töökoha prestiiž on võti 5% töötajate jaoks. Tööandja bränd on madalama ja keskastme juhtide (7,3%) ning tippjuhtkonna (8,4%) hulgas tunduvalt suurem huvikoht.

Vähemsagedased küsimused, mis on küsitud töötajate poolt valikuprotsessis:

  • Kui kaua läheb mul aega tööle jõudmiseks (kaua ma tööle sõidan)?
  • Milliseid teisi mitterahalisi hüvesid tööandja mulle võimaldab?
  • Milline on töökoha prestiiž tööandja brändide seas?

Töötajad kasutavad tihti palgauuringuid teabeallikana, et aidata kindlaks teha nende praegust turuväärtust seoses nende praeguse või tulevase tööga.

Palgad.ee uuring jälgis ka seda, kuidas töötajad hindasid oma sissetulekut. Ainult viiendik Balti riikide (Eesti, Leedu ja Läti) ja veerand Kesk- ja Lõuna-Euroopast (Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari, Sloveenia, Horvaatia ja Serbia) on veendunud, et nad saavad oma töö eest piisavalt tasu. Soome töötajad avaldasid suurimat rahulolu, kus iga teine ​​töötaja leiab, et nende sissetulek on mõistliku suurusega. Soome töötajad avaldasid palgataseme suhtes madalaimat rahulolematust, kus ainult neli kümnest soomlasest tundsid ennast alamakstuna.

Millised töötajad on huvitatud rahast

Toimetaja soovitab:
Töö kodu kõrvaltänavas või teises Eesti otsas? Eestimaalased käiks tunni kaugusel tööl €400 palgatõusu eest

Tööturu baromeeter: praeguse tööeluga on rahul vaid kolmandik töötavatest inimestest

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top