fbpx
CV.ee tööelublogi

Väärtushinnangud, mida töö peaks meile pakkuma

Väärtushinnangud, mida töö peaks meile pakkuma

Meie väärtushinnangud, mida töö peaks meile pakkuma, võivad olla väga erinevad. Need on seotud meie huvide ja vajadustega ning puudutavad motivatsiooni erinevaid aspekte. Donald E. Super, psühholoog ja arenguteoreetik, on loonud tööalaste väärtuste küsimustiku (The Inventory of Professional Values), kus on välja toodud 15 väärtuste kategooriat:

 • Altruism (teiste heaolu nimel tegutsemine)
 • Esteetilised väärtused (ilu nimel tegutsemine)
 • Intellektuaalne stimulatsioon (võimalus õppida ja iseseisvalt arutleda)
 • Tööalane edu (eduelamuse võimalus)
 • Iseseisvus (töötamine isikliku plaani alusel ning omas tempos)
 • Mainekus (töö, millega kaasneb austus või tähtsus ühiskonnas)
 • Teiste juhtimine (teiste töö planeerimine ning korraldamine)
 • Majanduslikud eelised (hästi-makstud töökoht)
 • Tööalane turvalisus (töökoha kaotamise oht on suhteliselt madal)
 • Töökeskkond (rahuldustpakkuvad töötingimused)
 • Läbisaamine juhtidega (õiglane juht, kellega on hea läbisaamine)
 • Läbisaamine töökaaslastega (head sotsiaalsed suhted kolleegidega)
 • Elustiil (vabadus organiseerida oma elu)
 • Mitmekülgsus (vahelduvus tööülesannetes)
 • Loomingulisus (uute asjade või toodete loomine)

Lähemalt saab küsimustikuga tutvuda siin.

Kui me mõtleme sügavamalt, milliseid väärtused on meile töö juures kõige olulisemad, on meil lihtsam teha õiget töökohavalikut. Samuti saame siis parema pildi sellest, kas praegune töökoht toetab meie väärtushinnanguid. Peale põhjalikku eneseanalüüsi, kui oleme aru saanud, kes me oleme, mida soovime, missugused on meie väärtushinnangud ning eesmärgid, saame paremini aru, kas oleks aeg elumuutuseks? Näiteks, kas meil oleks vaja pühenduda rohkem perele ja hobile või vastupidi, tõusta karjääriredelil, kus me oleme juba pikemat aega mugavustsoonis tiksuma jäänud. Või alustada ettevõtlusega? Või suunduda õppima? Või tahaksime alustada vabakutselise karjääri?

Võimalik, et see eneseanalüüs tekitab meis ainult kahtlusi, hirme ja segadust ning me ei suuda ühtki otsust vastu võtta ning ei tea, mida edasi teha. Ka see on täiesti loomulik. Igapäevaelu puudutavaid ning rutiinseid otsused, mille vastu võtmine ei muuda suurel määral meie elu, võtame enamasti vastu automaatselt, ilma pikemalt kaalutlemata.  Need otsustusprotsessid toimuvad automaatselt elustiili, väärtuste ja kogemuste põhjal. Töökoha- ja elumuutuse üle otsustamine, vajab oluliselt põhjalikumat lähenemist ning valiku tegemine, milline on antud hetkel õige samm, ongi raske ja seda ei saa teha kiirustades.

Alati aitab küsimuse all oleva teema kohta informatsiooni kogumine. Selleks võib olla erinevate artklite ja raamatute lugemine või asjatundlike inimestega rääkimine. Karjääriplaneerimise kohta leiab hulgaliselt materjali internetist nii eesti kui inglise keeles. Karjääriotsingu kontaktvärav CV.ee pakub nõustamisteenuseid, mis on suunatud tööelus aktiivselt osalevatele inimestele, kes otsivad võimalust teha karjääripööret ning vahetada töövaldkonda. Töökarjääris murdepunkti jõudnud inimestele on mõeldud aastase karjääritoe teenus.

Mõtteid võb liikuma panna ka inspiratsiooniveeb www.inspiratsioon.ee

Alati tasub teemat arutada oma parimate sõprade ja perekonnaga – vahel oskab just kõrvalolija märgata seda, mida me ise ei suuda. Konsulteerides võimalikult paljude inimestega saame koguda erinevaid põhjendusi ratsionaalse otsuse tegemiseks.

Mõtestatud töökohavalikut!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top