fbpx
CV.ee tööelublogi

Changemakers Academy viis noored ettevõtetesse, et mõista, kuidas tööelu päriselt käib

Changemakers Academy viis noored ettevõtetesse, et mõista, kuidas tööelu päriselt käib 1

Nipila otsestuudio seekordseks külaliseks aktiivsed noored Changemakers Academy liidriprogrammist, mis viis noored ettevõtetesse, et mõista, kuidas tööelu päriselt käib. Mis nad teada said, sellest Nipila otsestuudios ka lähemalt peatuti.

Noored, kes said võimaluse osaleda töövarju programmis (shadow), pidid jälgima erinevate ettevõtete töid ning tegemisi. Noored pidid shadow programmi raames välja valima kaks neid enim kõnetavat juhtimisoskust, mida tööde ning tegemiste valguses uuriti. Hoides neid kahte juhtimisoskust fookuses, pidid noored seda ka analüüsima ning tegema neist tulenevalt järeldusi.  Jälgimise ning analüüsimise jaoks viidi noortele läbi ka koolitused, et noored teaksid, milline teatud juhtimisoskus peaks välja nägema. Oskused, mida meie saatekülalised jälgisid olid kuulamisoskus, probleemide lahendamise oskus, SMART eesmärkide seadmine ning viimaseks ajaplaneerimine.

Kuulamisoskuse analüüs ja järeldused- kuulamisoskus ei tähenda lihtsalt kuulamist vaid pigem olukordadest arusaamist ja mõistmist, mida inimene sulle räägib. Milline inimene oma isiksuselt on ning kuidas temaga kõige paremini koostööd teha. Kuna kõik inimesed maailmas on erinevad, siis tuleb kuulamisoskus alati kasuks just teiste mõistmiseks. Seega mõnikord on lihtsam vaikida ja kuulata, kui vaid oma nägemusi peale pressida.

Probleemide lahendamise oskuse analüüs ja järeldused- emotsioone peab väljendama ja neid ei tohi endasse jätta. Kui emotsioonid on väljendatud, siis tuleb asuda probleeme lahendama, et mitte jääda kinni emotsioonidesse. Tihti aga inimesed just selles punktis ka eksivad, jäädes kinni liialt emotsioonidesse pole võimalik probleeme lahendama asuda.

SMART eesmärkide lahendamise analüüs ja järeldused- ülesanded peavad olema ajaliselt mõõdetavad ning tehtavad, sest ainult siis saab olla konkreetne. Juhid peavad kohtumistel või kliendiga suheldes panema paika kindlad kuupäevad ning tegevusplaani, et protsess ka kuskile jõuaks. SMART reeglit järgides saavad asjad konkreetselt tehtud ning lõpetatud õigeks ajaks.

Ajaplaneerimise analüüs ja järeldused- väikestesse hetkedesse tuleb sättida väikesed ülesanded, mis ei lase ülesannetel kuhjuda, eriti just siis, kui oled väikeettevõtja. Ajaplaneerimine on kunst, mida tuleb õppida ning arendada, et tulevikus sulle antud 24 tundi päevas kõige ratsionaalsemalt kasutatud saaks.

Changemakers Academy on konkurss noortele, mille keskmes on uskumus, et iga inimene siin maailmas peaks saavutama oma täieliku potentsiaali ning olema võimeline realiseerima endale omaseid eesmärke elus. Selle uskumuse ellu viimiseks antakse noortele väljakutsuvaid ülesandeid, mis aitavad neil laiendada oma mugavustsooni piire. Nende piiride laiendamine võimaldab igale osalejale enesearengu. Konkursil osaleb sel aastal 60 noort, kes on pärit erinevatest kohtadest üle Eesti ja võivad rääkida emakeelena nii eesti kui ka vene keelt. Iga viieliikmeline tiim töötab koos ühe sotsiaalse ettevõttega, eesmärgiks luua sellele ettevõttele turunduskontseptsioon.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top