fbpx
CV.ee tööelublogi

Video: Kas omad vajalikke oskuseid tuleviku tööturu tarbeks?

Video: Kas omad vajalikke oskuseid tuleviku tööturu tarbeks?

Lähitulevikus ei muutu nii palju ametid, kui hoopiski töö sisu ja seega ka oskused. Millised on need oskused tuleviku tööturu tarbeks, mis igaühe tööturul edukaks muudavad? Jagame OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduste uuringutest saadud tarkust.

Koostöö- ja meeskonnatöö oskus

Ettevõtte efektiivseks ja edukaks toimimiseks on vajalik koostöö meeskonnaliikmete vahel ja meeskonnatöö oskus. Kuigi väga oluliseks kujunevad ka töötajate individuaalsed oskused, siis parimad tulemused saavutatakse tiimitöö sünergia abil. Organisatsiooni liikmete eesmärgipärane käitumine aitab ettevõttel saavutada paremad tulemused ning vähendab töötõrkeid.

Suhtlemisoskus

Ühiskond ootab oma liikmetelt hoopis teistsuguseid oskuseid kui varem, mil ühiskond vajas eelkõige füüsilise töö tegijaid. Nüüd on ühiskonna ootuseks eelkõige võime ja oskus suhelda ehk oskust kontakteeruda teise inimesega, tajuda teist inimest / suhtluspartnerit ning anda edasi informatsiooni. Kui eraelus saame valida, kellega kohtume ja kuidas suhtleme, siis ametialases tegevuses pigem mitte ning suhtlemine kõigi erinevate inimestega on tööelu lahutamatu osa.

Probleemide lahendamise oskus

Iga probleem võimalus millegi uue õppimiseks ning eeldab iseseisvust ning vastutustunnet. Probleemid ning nende lahendamine on normaalne osa elust ning tee, mida mööda tulemused saavutada, tuleb ise välja mõelda. Tihti kulutavad inimesed hulga aega mõeldes probleemi põhjustele ning tagajärgede ennustamisele selle asemel, et mõelda olukorra võimalike lahenduste peale. Kui probleem tundub liiga suur, tuleks see enne tervikprobleemi lahenduse leidmist osadeks jagada ja leida lahendused iga osa lahendamisele eraldi.

Kohanemisvõime ja õpioskus

Oskused on õpitavad, kuid õppimisvõimet õpetada on raske. Liigume suunas, kus kiire kohanemisvõime ning uue keskkonnaga harjumine peab toimuma sekunditega. Seepärast vajavad ettevõtted enda kollektiivi talente, kes pole ainult oskustöölised vaid suudavad ka erinevates olukordades kohanduda.

Analüüsi- ja kriitilise mõtlemise oskus

Meil on tänu piiramatutele võimalustele taskus terve maailma igasugused mõõdikud ja tarkused. Selle info põhjal tuleb osata aga luua uut väärtust läbi analüüsi- ning kriitilise mõtlemise oskuse. Kogu kättesaadav info pole tihtipeale tõene ning oskuseta tekstilise ning numbrilise info analüüsimisel õigeid järeldusi teha ei saa hakkama ükski tulevikutöötaja.

Tehnoloogia kasutamise oskus

Tehnoloogia areng toob iga päev uusi võimalusi, mis meie tööd lihtsamaks muudavad. Need võimalused tuleb aga õigel ajal ära tunda ning kasutusele võtta. Nutikas ja julgus valida ja vajadusel tellida sobivaid tehnoloogilisi lahendusi ning neid oskuslikult kasutada aitab tuleviku tööprotsesse lihtsustada. Kõik algab uudishimust uusi lahendusi katsetada!

Tervikpildi nägemise oskus

Lisaks tööülesannetele tuleb ka mõista, kuidas sinu töö mõjutab ettevõtte arengut üldiselt. Nii oskad oma tegevusi parandada, et paraneks ka üldine ettevõtte tulemus.

Video autor Joonmeedia

Allikas http://oska.kutsekoda.ee

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top