fbpx
CV.ee tööelublogi

Tagasiside andmine kandideerimisprotsessis räägib ettevõttest ja töökultuurist palju

Tagasiside andmine kandideerimisprotsessis räägib ettevõttest ja töökultuurist palju

Kui ettevõte ei anna Sulle tagasisidet kandideerimise kohta, siis mõtle, kas Sa tahaksid üldse sellises ettevõttes end igapäevaselt teostada? Kui ettevõte pole veel jõudnud tagasisidet anda või on selle mõnel muul mõjuval põhjusel edasi lükanud või sootuks unustanud, saab ka kandidaati läbi viisaka suhtluse enda jaoks olulise tagasiside välja meelitada, kinnitavad CV.ee värbamisspetsialistid.

Tänapäeva konkurentsitihedal tööturul tasub ettevõttel tähele panna erinevaid kuid lihtsaid võimalusi, kuidas oma ettevõttesse parimaid töötajaid saada. Seejuures on oluline mõista, mis võib mõjutada parimate töötajate ligi meelitamisel ja hoidmisel. Kandideerimisprotsess on alati kahepoolne suhtlus ja nõuab mõlemapoolset panust – nii tööotsijalt kui ka tööandjalt.

Edukale värbamisprotsessile kipub jätkuvalt kaikaid kodarasse viskama just tagasiside andmine kõikidele konkursil osalenud kandidaatidele. Esialgu pikas kandideerimisprotsessis väikese osana näiv tagasiside andmine jääbki ettevõtetel tihtipeale kahe silma vahele, vahel oskamatusest, teinekord jälle ajapuudusel. Fookusesse jääb välja valitud kandidaat ning kandidaadid, kes enda vastust ootavad, võivad nii ununeda.

Lühike telegrammistiilis teade on parem, kui tagasiside täielik puudumine

Ettevõtte eesmärk on üldjuhul leida kiiresti ja efektiivselt parim kandidaat, mistõttu tuleb tööandjal kahtlemata teha värbamisprotsessis põhjalikke valikuid ja kõik osalenud kandidaadid ei võida. Ettevõttel tasub siinjuures kindlasti silmas pidada, et kõik need kandidaadid, kes sel korral valituks ei osutunud, võivad olla parimaks sobivaks kandidaadiks juba järgmise vaba töökoha täitmisel.

Kandidaadid, kes tagasidet ei saanud, võivad oma negatiivset kogemust ka sõprade-tuttavatega jagada. Kui positiivse kliendikogemuse saanud klient jagab enda head kogemust keskmiselt 6 inimesega, siis negatiivse kogemuse osaliseks saanud klient jagab enda negatiivset kogemust keskmiselt 18 ümbritseva inimesega.

Esialgu tühise või tülika tegevusena näiv tagasiside andmine kujundab aga ettevõttest värvikat pilti väljapoole. Ettevõtte hea maine ja hooliv suhtumine nii oma töötajatesse kui ka klientidesse on üheks olulisemaks faktoriks edukal värbamisel.

Tagasiside andmise protsess ei ole tihtipeale just meeldivaim osa kogu värbamisest, ent ei nõua tegelikkuses suurt pingutust. Tagasiside andmine ei ole keeruline ja aegavõttev, kui kasutada näiteks CV.ee keskkonda, kus värbaja saab mugavalt ja ühe korraga saata sisuka tagasiside konkursilt välja langenud kandidaatidele ning hiljem ka neile, kes läbisid värbamisprotsessis näiteks eelvaliku.

Heaks tooniks on anda tagasisidet telefoni teel nendele kandidaatidele, kellega olete juba kohtunud. See näitab, et ettevõte hoolib ja võtab vaevaks temale aega pühendanud kandidaadile isiklikult tagasisidet anda. Kandidaadile on see aga kasulik võimalus saada kandideerimisprotsessi läbi teadlikumaks oma nõrkustest ja targemaks võimalustest edaspidi. 

Kandideerimiskonkursil osalenutele esmase tagasiside andmisel võib samuti tuua kandidaatidele välja mõned peamised punktid, mis said oluliseks käimasoleval konkursil valiku tegemisel. Ent kui sellel hetkel ei ole kandidaadile midagi täpsemat ja sisulisemat veel öelda, siis parem on ikkagi lakooniline ja viisakas tagasiside, kui üldse mitte tagasisidet anda.

Eitav vastus ei tohiks tähendada mitteväärikat suhtumist

Kui vähegi võimalik, tasuks profiiliga sobimatutele kandidaatidele anda tagasiside esmajärjekorras ja võimalikult kiiresti, sest inimesed teavad siis arvestada seda oma järgmistel valikutel ja järgmistel konkurssidel.Tõenäoliselt on aktiivselt tööd otsival kandidaadil niisamuti ees mitmeid töökohavalikuid, nii nagu ka ettevõttel kandidaatide näol.

Iga ettevõte on kokku puutunud kindlasti ka kandidaatidega, kes peale tagasiside andmist võivad ettevõtte valiku ja põhjuste kohta lisainfot küsida ning vahel olla seejuures ka negatiivselt meelestatud.

Sellisel juhul tasub kindlasti rahulikuks jääda ning mõista võimalust, et see ei pruugi olla kandidaadi esimene eitav vastus, mistõttu on see kandidaadi enesekindlust ja lootust pärssiv. Võimalusel tasub siiski kandidaadile täiendavat infot anda tema tugevuste ja arendamist vajavate külgede osas ning kindlasti teda mitte ootama jätta. Ka eitava vastuse korral saab kandidaadile väärika tunde jätta.

Kandidaadi tagasiside olulisus

Kuna värbamine on kahepoolne protsess, on väga oluline ka kandidaadi enda poolt korrektne infovahetus potentsiaalse tööandjaga.  Kui kandidaat on oma kandideerimissoovist ettevõttele teada andnud, siis tasub ka temal olla korrektne ja informatiivne kogu protsessi vältel. Sealhulgas tuleks ettevõttele tingimata anda teada erinevatest muudatustest seoses konkursile kandideerimise võimaluste ja huviga.

Mitte üksnes ettevõttel, vaid ka tööotsijal tasub kindlasti kokkulepetest kinni pidada, sest vastasel juhul saab kannatada ka kandidaadi enda maine.

Kui samas ettevõttes on tulevikus taas põnev töökoht vabanemas ning kandidaat peaks uuesti kandideerima, jääb ka ettevõttele eelnev negatiivne kogemus meelde. Tulenevalt sellest on tõenäosus valituks saada kindlasti väiksem.

Mida teha, kui saad kandidaadina eitava vastuse?

Kui oled kandidaadina saanud eitava vastuse, tuleb mõista, et pärast kandideerimisprotsessi jagub töökohta enamasti vaid ühele-paarile kandidaadile. Mõnikord võib valitud kandidaadil olla veel ka mõni muu kasulik oskus, mida ettevõte esmalt ei osanudki töökuulutusse kirja panna. Seega ei olnud sina kandidaadina teistest halvem, vaid üks osalenud kandidaatidest oli sel korral lihtsalt natuke tugevam.

Teiseks aspektiks on inimestevahelise sobivuse olulisus ettevõtte sees, mida peavad värbajad niisamuti mõistma ja arvestama. Eitava tagasiside saamine ei ole mõistagi meeldiv, aga suheldes ettevõtte kontaktisiku või värbajaga saab sellest kogemusest igal juhul enda jaoks sõnastada võimalused enda arendamiseks, täiendamiseks ja tugevuste esitlemiseks järgmisel korral.

Negatiivsusest õhkuv tagasiside kandidaadilt võib jätta ettevõttele omakorda ebameeldiva kogemuse, mistõttu uue konkursi avanemisel ja valiku tegemisel võib ettevõte enda värbamistegevuses ettevaatlikuks muutuda. Püüa vältida negatiivset alatooni vestluses või vastuses, kui oled saanud eitava vastuse. Enne, kui kandidaat küsib pärast eitava vastuse saamist lisainfot ja põhjust, miks ta ei osutunud ettevõtte poolt valituks, tuleks kandidaadil endal eelnevalt analüüsida, kas ja mida ettevõtte vastus tema jaoks muudab või tähendab.

Näiteks, kui kandidaadil on teadmine, et ta on mõnel alal või mõnes keeles nõrgem, tasub end asuda koolitama ning ettevõtte poolt esitatav lisainfo ei pruugi kandidaadi käitumist mõjutada. Ideaalis annab ettevõtte poolt esitatud põhjalikum tagasiside kandidaadile kätte info, mis paneks eitava vastuse saanud kandidaadi suuremalt unistama ja suuremalt tegutsema. Seega tasub ettevõtet ka eitava tagasiside puhul tänada ja anda märku valmisolekust tulevikus taas kohtuda, kui samal ettevõttel vabanevad uued töökohad. See jätab tööotsijast mulje kui inimesest, kes suudab ka mitte niivõrd meeldiva olukorra või infoga hakkama saada ja positiivselt edasi liikuda.

Soovitused tööotsijale, kui sa pole kandideerides vastust saanud

  • Helista ettevõttele ning küsi tagasisidet, et näidata initsiatiivi. Samuti võid helistada päev-kaks peale kandideerimisavalduse ja dokumentide saatmist, et veenduda, kas need on õige inimeseni ettevõttes jõudnud.
  • Ära jää käed rüpes seisma, vaid jätka uute väljakutsete otsimist ning enese arendamist. Ära pane oma käekäiku ettevõtte tagasisidest otseselt sõltuma. See on Sinu elu, karjäär ja unistused, mis vajavad teostamist.
  • Säilita oma enesekindlus ning ära kaota lootust!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top