Eesti
Loe ka seda:
Enamik tööandjaid on võrdse kohtlemise omaks võtnud 2
Enamik tööandjaid on võrdse kohtlemise omaks võtnud

Tööportaal CV-Online viis märtsis 2019 tööandjate hulgas läbi küsitluse, et uurida tööandjate suhtumist töötajate valimisse soo ja vanuse kriteeriumite alusel....

Close