fbpx
CV.ee tööelublogi

Uuring: Eesti ettevõtete juhid arvavad, et töötajaid peletab minema vilets palk

Uuring: Eesti ettevõtete juhid arvavad, et töötajaid peletab minema vilets palk 1

CV.ee tööportaal viis juhtide seas läbi uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada peamised põhjused, miks töötajad ettevõttest lahkuvad ning kuidas ennast juhina arendatakse.

Miks töötajad lahkuvad?

Uuringule vastanute seast selgub, et peamised lahkumispõhjused juhtide meelest on palganumber, mis ei vasta ootustele (40% vastanutest), töötajate karjäärialaste eesmärkide muutumine (34% vastanutest) ning võimaluse puudumine karjääriredelil tõusmiseks (32% vastanutest).

Oma meeskonnalt küsitakse regulaarselt tagasisidet

Uuringust tuleb välja, et juhid püüavad pidevalt areneda ja oma teadmisi täiendada. Pooled vastajatest külastavad selle jaoks konverentse ning kuulavad ja loevad juhtimisalaseid ning valdkonnapõhiseid raamatuid ja taskuhäälinguid. Peamiseks enesearendamise vahendiks on aga meeskonnalt regulaarse tagasiside küsimine oma töö kohta.

Juhtide suurimaks murekohaks on aga kompetentsete ja motiveeritud töötajate leidmine konkreetsetele positsioonidele. Samuti takistab see ettevõtetel areneda nagu on välja toonud üks vastajatest: „Uue tegevusala käivitamiseks puudub meeskond.“

Osatakse olla ka enesekriitilised. Üks vastajatest ütleb, et juhid ei vestle oma inimestega regulaarselt, et seada ootusi ja anda/saada tagasisidet, mis võib pikas perspektiivis probleeme tekitada.

Juhte inspireerib enim nende meeskond ja armastus töö vastu

Enamike juhtide jaoks on töös inspireerivaks faktoriks armastus ameti vastu, samuti väärtustatakse oma meeskonda.

Uuring: Eesti ettevõtete juhid arvavad, et töötajaid peletab minema vilets palk

Ühe vastanu jaoks on lisaks sellele oluline ka inspiratsiooni ammutada teiste juhtide mõtetest ja tegudest: „Üritan jälgida nii Eesti kui välismaa mõistes suuri juhte ja nende tegevusi ning mõtteid. Viimane parim lugemine, mis mind tõsiselt inspireeris, oli Richard Bransoni “Virgin way”.

“Samuti annab jõudu, kui meeskonnaga saame eesmärkidest ühiselt aru ja liigume nende suunas, ka siis, kui protsessi jooksul tekivad uued mõtted, mida ellu rakendada. Kui meeskonnal särab silm, siis see annab ka mulle jõudu.“

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top