fbpx
CV.ee tööelublogi

Eesti uuring: Ligi veerand töötajatest peab ennast oma ülemusest targemaks

Eesti uuring: Ligi veerand töötajatest peab ennast oma ülemusest targemaks

CV.ee poolt läbi viidud uuring selgitas töötajate suhteid ülemustega ning uuris nende peamiseid töölt lahkumise põhjuseid. Kui 65% vastanutest leidis, et tema ülemus on tark ja pädev omas rollis, siis 24% vastanutest pidas ennast oma ülemustest targemaks.

Üldiselt ollakse ülemustega rahul

Ülemuse puhul väärtustatakse nende oskust inimesi juhtida, kuulamisoskust ning organiseerimisvõimet. Ühe vastaja arvates näeb tema ülemus suurt pilti ja paneb meeskonna tulemuste nimel ühiselt tööle. Näeb ka igat pisiasja, mis võiks paremini olla ja paneb ka teisi seda nägema, on õiglane ja arvestav, alati abivalmis.

Eesti uuring: Ligi veerand töötajatest peab ennast oma ülemusest targemaks 2 Samas on ka mitmeid teemasid, kus tuntakse, et nende juht võiks oma tööülesannetega paremini hakkama saada. Ühe vastaja arvates võik tema ülemus olla konkreetsem ja kindlakäelisem, samas kui teine vastaja ütleb: “Hea juht peaks arendama kuulamis- ja mõistmisoskust, empaatiavõimet. Oskama mõista, et alluvatest spetsialistide kuulamine ja usaldamine ei näita tema nõrkust, vaid, vastupidi, tugevust juhina.“

Palk saab töökoha vahetusel määravaks

Suurim põhjus, miks töökohta otsustatakse vahetada, on uuringu tulemusel palganumber, mis ei vasta ootustele. Pingereas järgmiste põhjustena toodi välja ka liigne töökoormus koos ületundidega ning nõrk juhtimiskultuur.

Mis töötajaid endid inspireerib?

Paljude jaoks on oma töökohal suurimaks insipiratsiooniallikaks meeskond ja inimesed nende ümber. Nagu tõi välja üks vastaja: „Pingevaba kollektiiv, kus saab ilma pideva ärevuseta probleeme ja keerulisi olukordi arutada. Hindan head kollektiivi sisekliimat, isegi siis kui on palju tööd ja keerulised tööülesanded.“

Samuti hinnatakse seda, kui amet on loominguline või antakse otsustusvabadust. Siiski pole kõik rahul oma olemasoleva ametikohaga ja näiteks ühe vastaja jaoks on tema inspiratsiooniallikaks ainult palk.

Kevade algus on ideaalne aeg pühkida tolmust puhtaks enda CV! Lisa või uuenda enda CV www.cv.ee, et olla tööandjatele nähtav.

Eesti uuring: Ligi veerand töötajatest peab ennast oma ülemusest targemaks 1

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top