fbpx
CV.ee tööelublogi

Uuring: kui oluline on tööle kandideeriva inimese jaoks tagasiside?

Uuring: kui oluline on tööle kandideeriva inimese jaoks tagasiside? 1

Tööle kandideerides peavad inimesed tihti leppima sellega, et nende kandideerimisavaldustele vastatakse alles mitme nädala või isegi kuu pärast, kui üldse. Tõenäoliselt on nii mõnigi meist saatnud mõnele ettevõttele oma CV, saamata sealt ühtki vastust tagasi. CV-Online viis ligi neljasaja töötaja seas läbi uuringu just tööle kandideerimise ja tagasiside osas.

Tagasidet tahavad kõik, aga saavad vähesed

Tagasisidet peavad tööle kandideerimise erinevates valikuetappides väga oluliseks 79% vastanutest ning oluliseks 16% töötajatest. Vaid üksikud vastajad kinnitasid, et nende jaoks ei ole tagasiside kandideerimise juures kuigi oluline (2%). Leidus ka neid, kes selles osas neutraalseks jäid (3%).

Uuringus küsiti inimestelt ka nende isiklike kogemuste kohta kandideerimise ja tagasisidega. Selgus, et alati on tööle kandideerides saanud tagasisidet vaid 8,7% inimestest. Mõnikord on tagasiside antud 75%-le vastanutest. Mitte kunagi pole tagasisidet saanud 16,6% inimestest.

Neid õnnelikke, kes on alati saanud tagasisidet on siiski liiga vähe.

Vastuse kommentaare lugedes selgub, et paljude inimeste jaoks on tagasisideta jäämine pigem reegel kui erand. Mitmed vastajad tõid välja, et vastuseid on nad saanud vaid üksikutel kordadel. “Kõigist mitmekümnetest kordadest vaid ühel korral saanud asjaliku tagasiside, mis aitab end edaspidi kandideerides parandada,” kommenteeris üks vastaja.

“Üldiselt jääb siiski tagasiside saamata, kas teadmised ja oskused vastavad oodatud tasemele või võiks mingis osas ennast täiendada töö kõrvalt ning areneda ühiselt tööga,” kirjutas teine.

Kuigi tagasisidet saab anda praktiliselt igas kandideerimisetapis. Näiteks kinnitus, et kandideerija CV on kätte saanud – selgus uuringust, et enim saadakse tagasisidet esimeses (47%) ja kolmandas (49,4%) kandideerimisetapis. Vähemal määral ka teises etapis (15%). Kommentaaridest selgus ka siin kurb tõde, mis ei tule tegelikult sugugi üllatusena. Tagasiside saadetakse enamasti siis, kui inimene pääseb edasi järgmisesse vooru. Ent eitava vastuse korral ei võeta inimesega tihtipeale üldse ühendust.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top