fbpx
CV.ee tööelublogi

Noore ootused tööturule: millises keskkonnas sooviksin tulevikus töötada?

Noore ootused tööturule: millises keskkonnas sooviksin tulevikus töötada?

Inimesed on ettevõtte suurim väärtus. Töötajate ootused tööturule on asi, mida iga tööandja peab endale teadvustama. Töötajad suudavad ühiselt korda saata suuri tegusid, kui nad suudavad koos tegutseda. See tähendab, et meeskond ei ole lihtsalt ühes kohas koos käivad inimesed, vaid koos positiivsust täis kogukond erinevate ootuste ning huvidega.

Minu ootused tööturule on tulevikus eelkõige sellised, et saaksin tegutseda tiimis, kus väga olulisel kohal on ühine eesmärk, mille nimel töötatakse. Kui meeskond on huvitatud ühiselt eesmärgi saavutamisest ja iga liige on valmis selleks ka tõeliselt panustama annab see hämmastava kogemuse ja mälestuse kogu eluks. Sealhulgas on üksteist täiendavad teadmised, erinevad kogemused ja ühiselt kokkulepitud põhimõtted hea tiimi alustaladeks, mille järgi koos töötatakse ja arenetakse.

Lisaks on oluline suhtlus ja ühtekuuluvustunne. Paljud tiimid töötavad rohkemal või lähemalt määral eri paigus. Olgu kodukontoris või välisriigis töötamine. Märgiline tähtsus on sujuv koostöö, mis toimib ilma pideva üksteise nägemiseta. Tuleb kokku leppida, kuidas infot vahetatakse ning kuidas ülesanded jagunevad. Kokkulepetest kinnipidamise kohustus on üks olulisemaid, mis näitab, et tiimis valitseb usaldus.

Milline peaks olema töökeskkond?

Hea töökeskkonna eest vastutavad nii tööandjad kui ka töötajad. On tavaline, et inimesed vahetavad aeg-ajalt töökohta, otsides paremaid tingimusi ja uusi väljakutseid. Paremad tingimused on iga inimese jaoks erinevad. Mõne jaoks on see ainult rahasumma, teise jaoks hoopis vägev kontoriruum, kolmas hindab töökeskkonda ja inimesi tema ümber, neljas põnevaid väljakutseid ja paindliku tööaega.

Ettevõtte juht optimeerib töötaja töökoormust, võimaldab vaheaegu ning parendab ettevõtte sisekliimat. Kuid seda ei pea tegema vaid tööandja. Töötajal on selles suur roll, leides võimalus anda juhtidele konstruktiivset tagasisidet töökeskkonna ja -korralduse osas ning andes omapoolseid ettepanekuid parema tuleviku nimel. Ühtlasi töötaja saab olla toetav kolleeg teistele kaastöötajatele.

”Ma ei kujutaks ette ennast mõnes töökeskkonnas, kus töö mida ma teen ei meeldi mulle.”

Hea töökeskkond on ettevõtte väärtuste osa. Kui töötajate sisemine ehk loomuomane motivatsioon mõjutab töötahet ja loovust, siis üldjuhul suuremaks mõjutavaks teguriks kipub olema väline tegur. Välise tegurina saab arvesse võtta raha ja mugavat kontoriruumi. Minu arvates loob hea töökeskkonna sõbralik ning abivalmis kollektiiv ja töö mida mulle teha meeldib.

Ma ei kujutaks ette ennast mõnes töökeskkonnas, kus töö mida ma teen ei meeldi mulle. Töökeskkonna positiivseks teguris on veel paindlik ajagraafik. Loodan, et minu tuleviku töökeskkond on positiivne ning väljakutseid pakkuv ning kollektiiv väärtustab igat töötajat võrdväärselt.

Autor Inganora Makko

Noore pihtimus ettevõtjale: Mida mina, kui noor, ootan tuleviku tööandjalt? 1

Changemakers Academy on 2-kuuline sotsiaalse ettevõtlikkuse programm, mis on suunatud 8.-12.klassi, eesti või vene keelt kõnelevale noorele. Programmi käigus töötatakse kuueliikmelistes tiimides, et aidata mentori abiga luua turundusplaan ettevõttele ning viia seda ellu.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top