fbpx
CV.ee tööelublogi

Ettevõtte hea bränding tagab suurema kandidaatide huvi

Ettevõtte hea bränding tagab suurema kanditaatide huvi

Ettevõtte bränding on osa mainekujundusest, mille üheks eesmärgiks on olemasolevate töötajate hoidmine ning uute leidmine. Ühtlasi on brändingu eesmärgiks teadlik kommunikatsioon tööotsijatele, milles ettevõtte esitleb oma eeliseid ja omapära tööandjana.

Negatiivne imago risk on seotud eelkõige kogu ettevõtte avaliku tegutsemisega, milles suurimat rolli mängib juhtide ja omanike käitumine, kuid suur osa on seotud ka personalipoliitikaga.

Mida tugevam on bränd, seda kergem on ettevõttel töötajaid palgata ning seda helgema peaga spetsialistid sinna ka lähevad

Varasemad uuringud on näidanud, et potentsiaalse kandideerija meelitamine kandideerimisprotsessi on tihedalt seotud tööandja mainega. Seejuures on oluline, kuidas tajutakse organisatsiooni kui potentsiaalset tööandjat. Ettevõtte maine ja bränding on mõjutatud nii üldisest mainest ühiskonnas kui ka rahalistest tulemusnäitajatest.

Tugeva ja strateegilise tööandja brändingu võtmetegurid:

  • tekitab ettevõttes töötamise osas põnevuse,
  • toetab ettevõtte tooteid või teenuseid,
  • annab selge ja veenva põhjuse organisatsioonis töötamiseks.

Aivis Brodiņ, Läti CV-Online ärijuht, avaldas Future of HR üritusel tööturul toimuvad muutused CV-Online-i baltikumi näitel (Eesti, Läti ja Leedu). Tööandja mainet hinnati palga ja lisaboonuste näol 80% juhtudest oluliseks. Sellele järgnesid hea töökeskkond (72%), töötajate aus kohtlemine (68%), vabadus liikuda ja kaugtöö võimalus (58%).

Potentsiaalsete tööandjate kohta otsitakse objektiivset teavet ning selleks kasutatakse enne kandideerimist sotsiaalmeediat. Realistlik pilk organisatsioonist värbamisprotsessi alguses võimaldab kandidaatidel otsustada, kas kultuur, roll ja juhtimine on kooskõlas nende isiklike eesmärkide ja väärtussüsteemiga. Ettevõtte mainet pidas 42% ja ettevõtte väärtushinnanguid 33% vastanutest oluliseks.

Teekond kandidaadini

Töötajad, kes võtavad tööandjaga ühendust omal initsiatiivil, on keskmisest rohkem motiveeritud. Omal käel tööd otsivate inimeste arvu on ettevõttel raske kontrollida, kuid seda saab mõjutada ettevõtte maine ja atraktiivsuse tõstmisega. Samuti on siinkohal oluline, kuidas kandideerijatesse suhtutakse. Kui neid ei kohelda austusega, siis info selle kohta potentsiaalsete kandidaatide seas võib levida ning see vähendab inimeste soovi antud ettevõttesse tööle tulla.

Tööportaalis töökuulutuse avaldamisega võib kergesti jõuda tuhandete tööotsijateni. Sotsiaalne võrgustik nagu LinkedIn võimaldab tööandjatel võtta ühendust potentsiaalsete kandidaatidega, isegi kui need parasjagu aktiivselt tööd ei otsi. Kuigi paljud ettevõtted väidavad, et kasutavad töötajate värbamisel sotsiaalmeediat, siis vähestel on süsteemselt väljatöötatud protsess jõudmaks potentsiaalsete õigete kandidaatideni.

Brändi esmamulje

Efektiivse värbamisprotsessi aluseks on organisatsiooni hea imago, mis garanteerib pädevate töötajate soovi tulla kandideerima vabale ametikohale. Imago kujundamisel on oluline roll organisatsiooni enda töötajatel ja brändingul. Ühtlasi on brändingu eesmärgiks teadlik kommunikatsioon tööotsijatele, milles ettevõtte esitleb oma eeliseid ja omapära tööandjana.

Tõsiasi on, et inimeste tähelepanuvõime aina väheneb ja nende loetud sekunditega, peab töökuulutuse esmamulje haarama õiget inimest. Kahjuks enam must-valge kirjatükk oma eesmärki ei täida ning oluline on tähelepanu pöörata nii visuaalile kui ka sisule. Küsi abi CV-Online meeskonnalt töökuulutuse õige sihtimise ja disainimisega.

Loe kuidas suurendada töökuulutuse edu.

Mis roll on elukestval õppel tehnoloogia arengu keskel

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top