fbpx
CV.ee tööelublogi

Kuidas anda värbamisprotsessis tagasisidet nii, et mõlemad pooled sellest võidaksid?

Kuidas anda värbamisprotsessis tagasisidet nii, et mõlemad pooled sellest võidaksid?

Tulemuslik värbamisprotsess tähendab ligi kahe kuu pikkust põhjalikku tööd. See koosneb reast põnevatest, aga ka tüütutest ning pelutavatest etappidest. Viimaste hulka kuulub paljude tööandjate jaoks ka kandidaatidele tagasiside andmine. Miks on seda oluline teha? Milline tagasiside on mõlemale poolele kasulik?

Vaadates lihtsustatud kaheksaetapilist värbamisprotsessi näeme, et tagasiside andmine mängib olulist rolli vähemalt kahes etapis:

  • Värbamisvajaduse (töökirjelduse ja vajalike oskuste) väljaselgitamine
  • Värbamisvahendite valik, tööpakkumiste koostamine ja avalikustamine
  • Avalduste sorteerimine, kandidaatide hindamine ja kindlakstegemine
  • Eelvaliku tegemine ja esmase tagasiside andmine
  • Hindamiste läbiviimine ja vahevaliku tegemine
  • Soovitajatega kontakteerumine
  • Lõppvalik ja tagasiside andmine
  • Töösuhte sõlmimine

 

Miks on tagasiside andmine kandidaatidele nii eelvaliku järgselt kui ka lõppotsuste tegemisel ettevõttele oluline?

Ettevõtte jaoks on tagasisidestamine oluline eelkõige ettevõtte maine, värbamisprotsessi õigluse ja positiivse mulje loomisel, kuid ka kandidaadi tarbimisotsuste tõttu.

Tagasiside andmine mõjutab kandidaatide taju värbamisprotsessi õiglusest ning ettevõtte mainet, need omakorda mängivad rolli edasise käitumise kujunemises. Näiteks kandidaat, kes tunnetab värbamisprotsessi õiglasena, võtab suurema tõenäosusega tööpakkumise vastu.

Ka nende kandidaatide puhul, kes valituks ei osutu, on kvaliteetse tagasiside andmine kasulik, sest positiivne mulje töökohast ja värbamisprotsessist häälestab kandidaadi soodsalt ning ta on valmis uuesti kandideerima ning ka ettevõtet soovitama.

 

Tööle kandideerija on ka potentsiaalne klient

Kandideerimisprotsess mõjutab kliendi edasist käitumist ja tema tarbimisharjumusi. Kui tegu on inimesega, kellel on suur suhtlusringkond või kes on aktiivne sotsiaalmeedia kasutaja, on mõju läbi soovituste või halvakspanu eriti lai.

Sotsiaalselt vastutustundliku organisatsiooni jaoks on oluline pakkuda kandideerinutele positiivset kogemust ja võimalust arenguks. Kui kandidaat saab viisaka, sisulise ja hooliva tagasiside, püsib tema enesehinnang ning tal on võimalik tagasiside alusel oma teadmisi ja oskusi täiendada, et nõudmistele paremini vastata.

 

Kuidas ja millist tagasisidet anda?

Kõige hullem on jätta kandidaat igasugusest tagasisidest ilma, mis on uuringute põhjal Eestis paraku levinud komme. Kui töövõtja lubab kandidaati värbamise käiguga kursis hoida, tuleb seda ka teha ning protsessi venimisel sellest teavitada. Tagasiside mitte andmine paneb inimest tundma end tühisena ja jätab organisatsioonist hoolimatu mulje. „Võtame Teiega ühendust, kui osutusite valituks“ näib küll korrektne lahendus oma tööhulga optimeerimiseks, aga ei loo siiski head kuvandit.

Kvaliteetse tagasiside andmiseks on vaja võtta aega. Oluline on tuua välja kandideerija peamised tugevused enne kui jõuda selleni, milles ta ootustele ei vastanud. Personaalses tagasisides võiks välja tuua, mis jäi kandidaadil vajaka, mida ta oleks saanud intervjuus või kodutöö käigus paremini teha, millised on tema pädevused – see aitaks tal mõista oma tugevusi ja nõrkusi, teha eneseanalüüsi ning edaspidi paremini valmistuda. Oma otsust põhjendades on oluline konstruktiivsus ja usutavus. 

Eestimaalased eelistavad saada tagasisidet e-kirja teel ja niimoodi seda valdavalt ka antakse. Ebameeldivaks arvatakse automaatsel moel saabunud tagasisidet. Tagasiside saamise sobivaks ajaks peetakse ühte nädalat. Oluline mõju on ka tagasiside andja isikul ja tema suhtlusstiilil. Temal võiks olla ettevõttes oluline roll ja hea, kui ta oleks kandideerijale mõnest värbamisprotsessi etapist juba tuttav. Palju annab juurde siirus ja korrektne hoiak.

Kokkuvõttes saab öelda, et värbamisprotsessis on tagasiside andmisel oluline roll nii tööandja kui kandidaadi jaoks, seetõttu on arukas sellele eraldi aeg planeerida.

See kõik tuleb tuttav ette, aga ettevõttes pole juhtidel mahti detailidesse süveneda? Et kandidaate mitte puuduliku tagasiside tõttu kaotada ja ka kõik teised värbamisprotsessi osad hästi ja tulemuslikult tehtud saaks, on abiks kogenud CV.ee rbamisteenuste meeskond!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top