fbpx
CV.ee tööelublogi

Kandidaate pole? Vaata kriitiliselt nõudmised üle!

Kandidaate pole? Vaata kriitiliselt nõudmised üle! 1

Kujutage ette, et lisasite CV.ee portaali põneva töökuulutuse suurepärases ettevõttes. Olite kindlad, et kuu ajaga meelitab kuulutus vaba positsiooni täitmiseks rohkem kui piisavalt kandidaate. Nii aga ei juhtunud ning teie kuulutusele napib sobivaid inimesi. Kus on kõik kvalifitseeritud kandidaadid? 

Kui see on teiega juhtunud, võib olla aeg oma töökuulutused ümber hinnata. Siin on mõned põhjused, miks teie ettevõtte töökuulutused võivad ebaõnnestuda – ja mida saate selle vastu ette võtta.

1. Töökuulutuse kehv ülesehitus

Üks peamisi põhjuseid kandidaatide puudumisel on töökuulutuse kehv ülesehitus. Potentsiaalsed kandidaadid ei soovi näha esimese asjana kõiki tingimusi, mida neilt nõutakse – haridustase, tööalane kogemus, spetsiifilised oskused jms. Aina enam lähtuvad CV-Online’i värbajad põhimõttest, et meeskonda tuleks värvata karakteri põhjal. Töökuulutuses tuleks asendada “nõuame/ootame sinult” sektsioon sellega, mida ettevõte ise kandidaadile pakub. Enimkasutatavad sõnapaarid on “motiveeriv palk”, “huvitav töö/meeskond” ja “arenguvõimalused” – neid sõnapaare tasuks kindlasti vältida. Kandidaadid otsivad atraktiivset tööandjat, kes suudab oma positsiooni neile maha müüa ning töökirjelduse huvitavaks muuta.

Mida teha: Proovige välja tuua ettevõtte väärtused, mis võiksid sobida potentsiaalse kandidaadiga. Väärtuste esiletoomine teeb tööandja atraktiivsemaks ning tõstab ka kandidaatide hulka. Neid kirjeldades tasub märkida, mida põnevat võtate ette töövälisel ajal, millised ägedad üritused toimuvad kontoris, ning millised inimesed teil töötavad. Sealjuures tasub tähele panna, et nõudmiste sektsiooni ei pea sootuks ära kaotama, kuid see tasub nihutada töökuulutuse viimaseks elemendiks.

2. Nõutav kogemus peletab kandidaate

Tihti otsivad ettevõtted endale imeinimesi, kel vanust napib, aga kogemust jalaga segada. Muidugi leidub positsioone, kus erialane haridus ongi peamine tingimus kandideerimiseks, kuid siinkohal tuleb taas mängu inimese karakter ja tiimi sobivus, millega tasuks kindlasti lisaks eriala pädevusele arvestada. Uuringud näitavad, et rööprähklejast imeinimest otsivate tööandjate kuulutustele üldiselt teist korda ei kandideerita ning negatiivne kogemus levib ka sõprade-tuttavate seas.

Mida teha: Nõudmised kandidaadile peaksid olema võimalikult lühidad, kuid täpsed. Näiteks kui otsida turundusspetsialisti, siis tasub mõelda, millistes oskustes peaks kandidaat juba pädev olema, ning millised oskused on töö käigus õpitavad. Antud positsiooni puhul ei ole mõistlik nõuda, et kandidaat peab olema pädev nii sotsiaalmeedias, e-maili turunduses, kodulehtede tegemises, reklaamide seadistamises, SEO optimeerimisel, projektijuhtimisel, müügitöös, omab 5-aastast kogemust turundusvaldkonnas, 3-aastast kogemust kommunikatsioonivaldkonnas ja magistrikraadi antud erialal. Pikk ja spetsiifiline kirjeldus pigem peletab, kui meelitab, ning enamik kandidaatidest võib tunda, et ei kvalifitseeru piisavalt antud positsioonile ja jätab kandideerimata. 

3. Palk pole avalik

Töötasu on kandidaatide jaoks väga oluline – lausa 71% kandidaatidest leiab, et see on nende rahulolu jaoks äärmiselt tähtis. CV-Online’i kogenud värbajad kinnitavad, et palga või selle vahemiku avalikustamine töökuulutusel suurendab oluliselt ettevõtte läbipaistvust ja jätab igal juhul ettevõttest hea maine. Samas ei soovi paljud kandidaadid mõnele positsioonile üldse kandideerida, kui ei näe töökuulutusel umbkaudset palganumbrit, mille järgi oleks neil võimalik end tööturul positsioneerida. CV.ee portaalis on võimalik ilma avaliku palgata kuulutusi tööd otsides ka välistada.

Mida teha: Kaaluge töökuulutuse sisestamisel umbkaudse palganumbri avaldamist antud positsioonist lähtuvalt. CV.ee portaalis ei pea kuulutust sisestades lisama kindlat palganumbrit, vaid on võimalik lisada ka “palk alates X” või kindel palgavahemik, mida olete nõus kandidaadile maksma. Avalik palk töökuulutusel annab ka kandidaadile kindlustunde ning välistab ebameeldiva vestluse palgaootustest ja -soovidest. Kandidaatide leidmisel ja töökuulutuse koostamisel aitavad teid CV-Online’i värbamisteenused.

4. Positsiooni nimetus ei vasta otsingusõnadele

“Kasvuhäkker”, “õnnejuht”, “klienditeeninduse ninja” – sellised omapärased ametinimetused võivad tunduda lõbusad, kuid ajavad enamasti segadusse. Lisaks ei kasuta kandidaadid selliseid märksõnu oma otsingutes. Selle asemel lisavad nad CV.ee portaalis ringi vaadates pisut igapäevasemaid märksõnu, nagu “teenindaja”, “insener”, “arendaja” jms.

Mida teha: Kandidaadid kasutavad tõenäolisemalt üldisi otsingutermineid, seega on parem ka neist kinni pidada. Selle asemel, et püüda vihjata ettevõtte ainulaadsele kultuurile ametinimetuste kaudu, näidake seda fotode, videote ja muu sisuga, mis ei mõjuta seda, kas tööotsijad leiavad teie kuulutused üles, või mitte.

5. Veebileht on halvasti kujundatud või aegunud

Uuringud näitavad, et 61% tööotsijatest külastab enne tööle kandideerimist ettevõtte veebilehte. See tähendab, et teie ettevõtte veebileht peab olema hästi kujundatud, mobiilisõbralik ja hõlpsasti navigeeritav. See peaks sisaldama ka olulisi üksikasju ettevõtte ajaloo, kontaktteabe ja teenuste kohta ning kõike muud, mida kandidaadid võivad tahta teada.

Mida teha: Iga tööandja veebileht peaks olema vaatajale mugav ja lihtsalt navigeeritav mistahes mobiili- või digiseadmes. Teie leht peaks olema optimeeritud ka SEO-le, et kandidaadid leiaksid selle hõlpsalt üles, kui nad veebist teie ettevõtet otsivad. Võib-olla tasuks siin appi võtta ka mõni veebidisainer või agentuur.

6. Ettevõtte interneti-maine on halb

Inimesed loevad tihti enne ostu sooritamist arvustusi restoranide ja toodete kohta ning teevad sama ka töökohtade puhul. Kandidaadid loevad enne kandideerimist veebipõhiseid arvustusi tööandjate kohta ja 94% neist usub, et negatiivsed arvustused kahjustavad ettevõtte mainet. Lisaks mängib tänapäeval olulist rolli sotsiaalmeedia – täpsemalt see, kuidas ettevõte end sotsiaalmeedias näitab ja mida kajastab. Ettevõte, kes panustab sotsiaalmeediasse, kajastab ägedaid tiimiüritusi ja muid vahvaid seiku, leiab ka tõenäolisemalt kandidaadid üles. 

Mida teha: Negatiivsed arvustused näitavad ettevõtte tegemata tööd, mille käigus peaks olema tagatud töötajate murede käsitlemine. Soovitame panustada töötajate kuulamisele, tunnustamisele ja nõustamisele. Hoolitsege, et igaüks teie ettevõttes tunneks end turvaliselt ja leiaks, et teie juures on hea töötada. Ka sotsiaalmeedial on väga suur mõju näitamaks ettevõtte sisekultuuri ja väärtusi, ning seda just heast küljest. Osa tööotsijaid kandideerib sellistesse ettevõtetesse puhtalt seepärast, et seal töötamine tundub äge ja motiveeriv. Samas ei tasu kõige kajastamisega ka liiale minna – see võib tekitada vastupidist efekti ja potentsiaalsed töötajad eemale peletada.

Kui teie ettevõtte töökuulutustel kandidaate napib, tuleb midagi ette võtta. Proovige mõnda neist näpunäidetest või kasutage CV-Online’i värbamisteenuseid, mille kohta leiab infot SIIT. Meiega leiad!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top