fbpx
CV.ee tööelublogi

Uuringu tulemused: Tööandjate valmisolek palgata sisserändajaid

Uuringu tulemused: Tööandjate valmisolek palgata sisserändajaid

CV-Online´i uuring: lausa 56% vastanud ettevõttel on valmisolek värvata sisserändajaid. Sisserändajate värbamise peamiseks ajendiks on ettevõtete töömahu suurenemine (50,8%), tööturul on vaja rohkem töötajaid (41,5%) ja soov aidata sisserändajatel siseneda tööturule (38,5%).

Võõrtööjõu uuringu kokkuvõte baseerub CV-Online’i (CV.ee) poolt aprillis 2022 läbi viidud küsitlusel, millega uuriti tööandjate valmisolekut sisserändajate värbamiseks ja mida on nad valmis omaltpoolt pakkuma. Uuringus osales 231 ettevõtet erinevatest tegevusvaldkondadest. 

Läbiviidud uuringus selgus, et tööandjad plaanivad värvata oskus- või lihttöölisi (64,6%), spetsialiste (46,9%) ja assistente (13,8%) ning teenindus- või müügitöötajaid (13,8%).

„Sisserändajateks on mitmesuguse haridustaseme ja ametiga inimesed. Seega siseneb tööturule erinevate oskuste ja teadmistega isikuid, keda saab rakendada eri ametikohtadele,“ räägib CV-Online’i värbamisjuht Kaire Kleesment

Mida on tööandjad valmis pakkuma?

Uuringus selgub, et ettevõtted on omalt poolt valmis pakkuma sisserändajatele väljaõpet positsiooni täitmiseks (65,4%), paindlikumat tööaega (53,1%) ja koolitusi (35,4%). Selleks, et võimaldada töölkäimist on ettevõtted valmis ka pakkuma transporti tööle ja koju (18,5%). Transpordi pakkumine võimaldab sisserändajale otsida töökohta kaugemale enda kodukohast. 

Sisserändajate integreerumiseks on tööandjad valmis pakkuma mentorit või tugiisikut (68,5%). Lisaks plaanivad korraldada ühisüritusi (55,4%) ning regulaarseid arenguvestlusi (36,9%). Arenguvestluste läbiviimine võimaldab olla pidevalt kursis sellega, kuidas sisserändaja positsiooni täitmisega hakkama saab ja kuidas end sealhulgas tunneb. 

„Tööandjad on omalt poolt valmis pakkuma sisserändajatele tööturule integreerumiseks palju tuge, kuid kahtlemata oodatakse, et riik paneks ka enda õla alla ja teeks kiireid ning konkreetseid otsuseid, et omakorda ka ettevõtetele tuge pakkuda. Seni on kõik osapooled kiiresti reageerinud, et pakkuda sisserändajatele erinevaid töötamise võimalusi, kuid kindlasti on omavahelises koostöös veel arenguruumi,“ selgitab CV-Online’i turundusjuht Karla Oder

Uuringus selgus, et tööandjad ootavad, et riik tagaks sisserändajate keeleõppe võimalused (83,5%). Lisaks ootavad nad lisasoodustusi ja rahalisi toetusi (45,5%) näiteks tööalaste koolituste (44,6%) võimaldamiseks. 38,5% ettevõtetest leiab, et riik võiks luua tugiisikute kogukonna, mis võimaldab sõjapõgenikul endaga kogetut jagada.

Uuringu viis läbi CV Online Estonia (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top