fbpx
CV.ee tööelublogi

Palgauuring: 70,8% töötajatest ei ole oma palgaga rahul

Palgauuring: 70,8% töötajatest ei ole oma palgaga rahul

CV-Online’i palgauuring: lausa 70,8% töötajatest ei ole enda praeguse töötasuga rahul. 83,5% töötajatest oleks valmis vahetama töökohta, kui neile pakutaks praegusest kõrgemat töötasu. Kuid selgub, et 68,4% organisatsioonidest ei plaani lähiajal töötajate palka tõsta. 

Palgauuringu kokkuvõte baseerub CV-Online’i (CV.ee) poolt juunis 2022 läbi viidud küsitlusel, millega uuriti, kas organisatsioonidel on plaanis lähiajal tõsta töötajate palka. Lisaks uuriti tööealistelt inimestelt, kas hetkel ollakse pakutava palgaga rahul. Uuringus osales 254 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest ja üle 4000 tööealise inimese.

Uus töö vaid äärmisel juhul

Uuringust ilmnes, et tööealised inimesed ootavad palgatõusu enamasti 10-11%. Küsitlusele vastanud ootavad stabiilset palgatõusu vastavalt inflatsioonile. Kõige suurem rahulolematus saadava töötasu osas on spetsialistidel, oskus- või lihttöölistel, teenindus- või müügitöötajatel ja juhtidel. Töökohta ollakse nõus ka vahetama, kuid seda tingimusel, et pakutakse >30% suuremat töötasu (54,6% vastanutest) või 16-30% suuremat töötasu (25,4%). 12,8% vastanutest ei soovi oma töökohta suurema töötasu nimel vahetada. Vähesemal määral tuuakse välja, et sobivaid suurema palgaga ametikohti ei ole tööturul leida ning kõik sõltub pakkumisest (muude lisahüvede olemasolu, töökeskkond). Lisaks ei olda suurema töötasu eest nõus tingimata igasugust tööd tegema.

‘’Tulemused peegeldavad selgelt tööturu olukorda, kus tööotsijad on tööturul äärmiselt passiivsed ning valmis kandideerima vaid juhul, kui uus tööandja on valmis pakkuma oluliselt paremaid palgatingimusi. Kuigi praeguse töötasuga ei olda rahul, siis kandideerima ei kiirustata ja ollakse äraootaval seisukohal.’’ sõnab CV-Online’i turundusjuht Karla Oder.

Kaootiline turuseis muudab ettevaatlikuks

Uuringust selgus, et organisatsioonid plaanivad aga palgatõusu enamasti 7-9% ulatuses, mis ei pruugi otseselt vastata töötajate ootustele. Organisatsioonid prognoosivad palgatõusu spetsialistidele, oskus- või lihttöölistele, teenindus- või müügitöötajatele ja juhtidele. Peamiselt ajendab organisatsioone palka tõstma palga- ja tööturul toimunud muutused ning inflatsioon, mis näitab seda, et organisatsioonid hoolivad enda töötajate motivatsiooni ja töörahulolu hoidmisest. 

68,4% vastanud organisatsioonidest ei plaani lähiajal töötajate palka tõsta. Peamisteks põhjusteks toodi palga korrigeerimist aasta alguses ning järgmise palga ülevaatuse saabumist. Teisena toodi välja kaootilist turuseisu ning töömahu vähenemist.

Uuringu viis läbi CV Online Estonia (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top