fbpx
CV.ee tööelublogi

Palgauuring: Töötajad ootavad, et tööandja ise palka tõstaks

Palgauuring: Töötajad ootavad, et tööandja ise palka tõstaks

CV.ee küsitles 4070 töövõtjat, uurimaks nende hinnanguid oma palgale ja ootustele palgakasvu suhtes. Vastanutest suisa 84% on valmis suurema palgaga tööpakkumise saamiseks kohta vahetama, aga ise lähevad palgatõusu küsima vähesed. Vaatame numbreid!

Töötajad ootavad töötasu suurenemist

Uuringust selgub, et oma praeguse palgaga on pigem rahul või väga rahul 29% vastanutest ning „nii ja naa“ vastas 33%. Palgaga ei ole rahul 38%, kellest 13% on väga rahulolematud. Eriti rahulolematute puhul on tööandjatel kindlasti põhust muret tunda ja kiiresti lahendusi otsida.

Viimase poole aasta jooksul on suurenenud 38% vastanute sissetulekud, 13% puhul on need vähenenud ja kõige sagedamini – 49% juhtudest – püsinud muutumatuna.

Vaade tulevikku on pragmaatiline

Enamus vastajaid, 65%, ei tunne hirmu sissetulekute vähenemise osas, küll aga eeldavad nad töötasu suurenemist.

Uuringust selgub, et inimeste ootused oma palgakasvule on realistlikud – üldiselt soovitakse, et inflatsioon saaks kaetud, oodatakse stabiilset 10-11% palgatõusu. Uuringust selgunud palgaootus ei erine suuresti Statistikaameti Eesti keskmisest töötasust (1576 €).

Enamus töötajaid vahetaks parema pakkumise saabumisel töökohta

Olulise sisendina tööandjatele saime teada, et töövõtjad on praegu väga altid parema palgapakkumise korral töökohta vahetama.

Millise palgatõusu korral ollakse valmis töökohta vahetama?

· Vaid 4% vastanutest vahetaks töökohta, kui pakutakse palgatõusu 1-15%;

· 26% on valmis töökohta vahetama 16-30% palgatõusu korral;

· 55% vastanutest vajaksid töökoha vahetuseks rohkem kui 30% suuremat palka.

Isegi kui uuringus osalejad oma vastustes mõnevõrra bluffisid, on rahal täna töötaja jaoks väga oluline roll. 36% vastanutest ei ole seejuures ise oma tööandjalt palka juurde küsinud ja on meeskonnas nii-öelda mustaks hobuseks.

Kokkuvõttes võib öelda, et hetkel ei pruugi palgatõusuga venitamine ja töötajate surve ootamine tööandja jaoks parim lahendus olla, sest palga pärast ollakse varmad jalgadega hääletama ja töökohta vahetama.

Palgauuringu viis CV.ee läbi 1.–13. juunini 2022. Töövõtjatele suunatud küsimustikule vastas veebi teel kokku 4070 tööealist inimest erinevatest Eesti piirkondadest ja tegevusvaldkondadest.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top