fbpx
CV.ee tööelublogi

NULA kogemuslugu – Digiõps

NULA kogemuslugu - Digiõps

Mis on Digiõps?

Digiõpsi mõte sai alguse 2020. aasta sügisel Tartumaa I Loometalgutelt. Olime end kirja pannud hariduse valdkonna probleemteema, Koolitunnid mitmekesisemaks, juurde. Loometalgutel alustasime arutlemist, kuidas rikastada koolitunde mitmekesisemate meetodite, uute teadmiste ja kogemustega. Samas teadsime haridusvaldkonna inimestena, et suurim probleem hariduses on õpetajate puudus ja nende pealekasvu vähesus ning kahe probleemi ühendades jõudsime välja hoopis reaalajas toimuvate veebitundide lahenduseni ehk digiõpetajate vahendamiseni. Loometalgute žürii pidas ideed võidu vääriliseks. 2021. aasta maikuus sündis MTÜ Digiõps, mille motoks on parim võimalik haridus igale Eesti lapsele. Oma teenust tutvustame nii – Tänases Eestis on kvalifitseeritud õpetajate puudus, mille tõttu kannatavad eelkõige maapiirkonna koolides õppivad õpilased ning probleem viib maa- ja linnakoolide vahelise hariduse kvaliteedilõheni.

Digiõps MTÜ viib omavahel kokku kvalifikatsiooniga aineõpetaja, kes võib asuda ükskõik millises maailma paigas,  ja kooli, kus vajatakse aineõpetajat. Klassiruumis olevad õpilased kohtuvad veebitundi andva õpetajaga ekraani vahendusel. Nii ühtlustub õpilaste hariduse kvaliteet, säilivad kodulähedased koolid, kus õpetajate koormus on väike, ning kuna õpetaja ei pea sõitma erinevate koolide vahel, hoitakse kokku õpetaja väärtuslikku ajaressurssi.

Kuidas jõudsite Digiõpsiga NULA inkubaatorisse?

Otsisime võimalusi oma idee ja MTÜ edasiarendamiseks. Soovisime olla teadlikumad, kuidas probleemidele lahendusi välja pakkuda ja neid testida, kuidas teenust paremini disainida ja sihtrühmadele kommunikeerida. Oma osa mängis ka võimalus inkubaatori läbimisel esitada rahataotlus oma idee edasiarendamiseks. 

Mida NULA programmis osalemine teile õpetas?

NULA inkubaator õpetas meid paremini oma sihtrühmasid tunnetama ja teenust vastavalt nendele disainima. Saime palju teadmisi mõju hindamisest ja nippe kommunikatsiooniks. Hindamatu väärtus oli koostöö teiste tiimidega, sest omavahelistes aruteludes ja ühisülesannetes saime veelgi täpsemalt aru, kuidas peame oma ideed tutvustama ning kus veel muudatusi tegema. Võtsime programmist kaasa nii uusi teadmisi kui tunnetuse, et ajame õiget asja ehk meie märgatud probleem on tõsine probleem ka teistele ühiskonnas ning selle lahendusega tasub edasi tegeleda.

Kuidas läheb Digiõpsil peale NULA programmi lõppemist?

Saame öelda, et Digiõpsil läheb väga töiselt. KÜSKilt toetuse saamine suurendas oluliselt meie töömahtu ning seetõttu liitus märtsis meie tiimiga tegevjuht Stella Tuvi. Meie suurimaks koostööpartneriks on Valga Kutseõppekeskus. Valgas on võimalik täielikult veebi vahendusel õppida põhikoolis või gümnaasiumis, hellitavalt Videviku Akadeemias, nendel inimestel, kellel õpingud on mingil põhjusel on pooleli jäänud. 

Hetkel tegeleme sihtrühmadele suunatud reklaamiga, et Digiõps MTÜ  tegevus jõuaks rohkemate koolijuhtide ja ka õpetajateni. Samuti uueneb peagi meie koduleht. Teeme tööd selle nimel, et meie moto saaks realiseeruda ning Eestimaal oleks jätkuvalt ka praeguses, hariduskriisi lävel või lausa kriisiolukorras võimalik saada parim võimalik haridus nii kodulähedases pisikeses maakoolis kui ka nooblis mammutkoolis maakonnakeskuses.

Kas soovitate ka teistel võtta osa NULA programmist?

Loomulikult me soovitame NULA programmis osaleda!!  Kui keegi tajub ühiskondliku valukohta ning tunneb, et ta soovib ja tahab oma ideega maailma paremaks paigaks muuta, siis NULA annab selleks tiivad. Idee saab küpseda, nurgad saavad silutud ja veidi rohkem

kui poole aastaga kasvab nii idee kui ka iga tiimiliige isiksusena. 

Jah, tore on, kui idee saab rahalist toetust, kuid tegelikult on idee küpsemise protsess väga palju olulisem. Idee saab kasvada ja areneda oma ala spetsialistide toel, kelle nõu on hindamatu väärtusega. Lisaks annab see teekond uusi sõpru ja mõttekaaslasi. Iga NULA Inkubaatori vilistlane jätab maailma ja osaleja hinge oma jälje. Nad kõik on maailmamuutjad! 

NULA inkubaatroisse saab oma ideid esitada kuni 31. märtsini siin: http://nula.ee nii et kasuta võimalust enne kui on hilja!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top