fbpx
CV.ee tööelublogi

CV.ee tööturu monitooring: üle poole töötajatest eelistab jätkusuutlikke tööandjaid

CV.ee tööturu monitooring: üle poole töötajatest eelistab jätkusuutlikke tööandjaid

CV.ee läbiviidud tööturu monitooringust selgub, et 60% tööotsijatest võtavad uue tööandja valikul arvesse ettevõtte jätkusuutlikkust. Jätkusuutlik ettevõtlus on töötajatele oluline mitmel põhjusel. Enam kui pooled ehk 55.5% vastanutest peab jätkusuutlikkust vajalikuks pikaajalise majandusliku stabiilsuse ja kasvu tagamiseks. 54% tõstab esile jätkusuutlikkuse tähtsust tervise ja heaolu parandamisel ning 53.6% vastanutest peab oluliseks keskkonna säilitamist tulevaste põlvkondade jaoks. 

Uuring näitab selgelt töötajate ootust olla kaasatud jätkusuutlikkuse arendamise protsessidesse. Iga neljas töötaja (44%) on teinud ettepanekuid jätkusuutlikkuse parandamiseks juhtkonnale või kolleegidele. Kahjuks ei ole nende nõuandeid kuulda võetud 75% juhtudest. 

Ka ettevõtted peavad jätkusuutlikkust üha olulisemaks, nii vastas 90% tööandjatest. Lausa 75% vastanutest usub, et jätkusuutlik ettevõtlus aitab vähendada nende tegevuse negatiivset mõju keskkonnale. 61% leiab, et jätkusuutlikkus tagab konkurentsieelise ja hea maine ning 52% arvab, et jätkusuutlikud praktikad aitavad tagada ettevõtte pikaajalise edu. 

„Jätkusuutlikkus ei ole enam pelgalt valikuvõimalus, vaid hädavajalik komponent edukaks ettevõtluseks ning töötajate värbamiseks ja hoidmiseks,” rõhutab CV.ee turundusjuht Karla Oder. „Tänapäeva tööturul, kus konkurents talentide pärast on tihe ja töötajatel on lai valik häid pakkumisi, võib jätkusuutlikkus osutuda määravaks teguriks. See ei ole oluline ainult noorte, vaid kõikide töötajate jaoks. Tööandjad, kes panustavad jätkusuutlikkusse, peavad oma pühendumust demonstreerima läbivalt ja veenvalt, näidates, et nende väärtused ja tegevused käivad käsikäes.” 

Siiski on jätkusuutlikke tegevuste väljatöötamisel ette tulnud ka väljakutseid, milleks peamiselt on liiga suur rahaline lisakulu (43%), ajalise ressursi puudumine (42%) ning vähesed teadmised ja oskused jätkusuutlikkuse valdkonnas (41%). 

Uuringu viis läbi Alma Career Estonia OÜ (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top