coach

Positiivse märkamise harjutus 2

Будьте добры к себе – упражнения для позитивного восприятия

Упражнения для позитивного восприятия легко практиковать индивидуально, а также с семьей, вашим боссом или командой. Задайте два вопроса: Какие 3 дела, которые прошли сегодня хорошо? Почему все прошло хорошо? Важно замечать хорошие вещи и столь же важным является изучение того, что способствовало успеху. Узнайте, как вы повлияли на эти вещи. Помимо всего прочего, это помогает …

Будьте добры к себе – упражнения для позитивного восприятия Read More »

Positiivse märkamise harjutus 2

Ole enda vastu lahke – positiivse märkamise harjutus

Positiivse märkamise harjutust on lihtne praktiseerida individuaalselt, aga ka pere, oma juhi või meeskonnaga koos. Esita kaks küsimust: – Mis on 3 asja, mis täna hästi läks / mis hästi on? – Miks need asjad hästi läksid? Heade asjade märkamine on oluline ning sama väärtuslik on uurida, mis edule õnnestumisele kaasa aitas. Uuri, millega sa …

Ole enda vastu lahke – positiivse märkamise harjutus Read More »