Kaugtöö poliitika olemasolu annab kollektiivile töörahu

Kaugtöö poliitika olemasolu annab kollektiivile töörahu

CV-Online Estonia/CV.ee kaugtöö uuringu kohaselt on vaid veerand tööandjatest kehtestanud ametliku kaugtöö poliitika, samas kui viiendik näeb reeglistiku puudumist murekohana.  Mida kaugtöö poliitika kokkuleppimine organisatsioonile annab?  Küsitlesime nii töövõtjaid kui ka tööandjaid, et mõista kodutöö eeliseid ja väljakutseid. Näeme, et hetkel täidab suisa 2/3 kõigist töötajatest oma tööülesandeid osaliselt või täielikult kodukontorist. Seega on ilmne, et …

Kaugtöö poliitika olemasolu annab kollektiivile töörahu Read More »