fbpx
CV.ee tööelublogi

Nipila stuudio #4: Kellele on praktika kasulik? Kuidas valida ettevõtet ja praktikanti? Kus need parimad praktikakohad siis ikkagi asuvad?

Nipila stuudio #4: Kellele on praktika kasulik? Kuidas valida ettevõtet ja praktikanti? Kus need parimad praktikakohad siis ikkagi asuvad?

Praktika on teemaks, sest praegu on just õige aeg hakata pakkuma praktikakohti ning samas ka neid otsima hakata. Stuudios aitavad praktika teemasid lahata Eesti Tööandjate Keskliidu kommunikatsioonispetsialist Liisi Muuli ja haridusnõunik Anneli Entson.

Kui palju on vaja praktikaperioodi algust kommunikeerida?

Liisi kogemus näitab seda, et tegelikult on tööd praktikaga aastaringselt, sest erinevatel koolidel on praktikate ajad erinevatel perioodidel. Kuid siiski, tõesti, kevadel on näha pakkumiste ja soovide kasvu.

Kui palju puutub kokku Eesti Tööandjate Keskliidu kommunikatsioonispetsialist ja haridusnõunik kokku praktikaga?

Anneli vastab, et kokkupuute punkt on suur. Seda eelkõige just seetõttu, et Eesti Tööandjate Keskliidu eesmärk on anda ettevõtetele märku, et praktika kasvatab meie tulevasi tööturu töötajaid.

Mis on PARIMA PRAKTIKAKOHA kampaania?

Parim praktikakoht on see, kes pakub praktikantidele reaalset väärtust, mitte ei lase neil vaid lihtsamaid töid teha, mida keegi teha ei soovi. Tehakse kõvasti koostööd koolidega, et aru saada, kas koolide poolt määratud ülesandeid ka reaalselt praktikal täidetakse.

Kas praktikakoha leidmine on lihtne ülesanne?

Anneli arvab, et see tegelikult siiski liiga lihtne ülesanne ei ole. Selleks tuleb ka ise vaeva näha.

Kuidas praktikast kõik välja pigistada?

Liisi soovitab olla ise aktiivne praktikant, mitte praktikalt lihtsalt läbi lohiseda. Temagi oli ise Eesti Tööandjate Keskliidu praktikant ning nüüd on saanud tööle tänu aktiivsele praktikale. Ta arvab, et kui ettevõte usaldab ja annab praktikandile vastutuse, siis praktikant teeb tööd meelsamini.

Anneli mainib lisaks, et praktika peab olema juhendatud tegevus, et sellest õige väärtus välja pigistada. Põhjus on lihtsalt selles, et praktikant ei oskagi kohe alguses üksi kõike teha.

Kuidas praktikandiga paremini hakkama saada?

Anneli sõnul tuleb täpselt läbi mõelda, milleks ning millal praktikant võtta. Kas mul on aega? Kas mul on talle kohta pakkuda? Mis tema tööülesanded olema hakkavad? Ja siis valida sobiv kool, kust praktikant leida.

Kuidas hindate 2 erinevat sorti praktikante?

Osad on need, kes soovivad kiirelt enne suve praktika ära teha, et suvel puhata saaks. Teised aga hoopis need, kes seda kui uue tööna võtta tahavad. Millal siis ikkagi on õige aeg omale praktikante või praktikakohta otsima hakata?

Anneli kogemus näitab, et sisuliselt ei ole vahet, millal alustad, kuid muidugi on parem varakult alustada.

Praktika on igal juhul võimalus saada oma esimene kogemus, et hiljem tööturule astuda. Kas just praktikakohas ise või hoopis mõnes teises. Praktika on alati hea kogemus tööturule astumiseks.

Liisi lisab, et isegi vabatahtlik töö ja projektid on hea võimalus praktikakogemust saada.

Anneli lisab veel, et ettevõtte eesmärk ei peaks olema omada võimalikult palju praktikante vaid isegi üks praktikant on väga hea tulemus.

Millised on soovitused, kuidas jõuda praktikakohani?

Liisi soovitab kindlasti välja mõelda ning enda jaoks selgeks teha, kuhu sa tahad minna. Uuri maad ja leia endale ettevõte, kus sa tegelikult ka sooviksid praktikat läbida.

Leia ühised ootused – kas ettevõte ootab sinult sama, mida sina ise.

Ole aus ning palu ka ettevõttel protsessi käigus aus olla. Andke üksteisele jooksvalt tagasisidet.

Kas praktikamaailm on siis tõesti nii kerge?

Anneli arust on osad inimesed lihtsalt aktiivsemad kui teised. Praktikakoha leidmine on tegelikult seotud suuresti sellega, kui väga sa tegelikult ka praktilist kogemust soovid ja viitsid saada. Rahaline ning asukohapõhine mõõde on ka olulised, kuid see pole kõige suuremaks põhjuseks.

Kas praktika peaks olema tasustatud?

Senini on läinud arvamused kaheks. Osad arvavad, et see peaks kindlasti tasustatud olema, kuid teised nii ei arva. See kõik oleneb jällegi töökohast ning töö iseloomust. See oleneb mõnikord ka sellest, kas ettevõttel on koos praktikandi tulekuga ka teisi rahalisi kohustusi (näiteks vajalike töörõivaste või varustuse ostmine).

Uuri ka lähemalt:

Konkurss ”Parim praktikakoht”

PRAKTIK CUM LAUDE – PARIMA PRAKTIKANDI KONKURSS

Tuletame kõigile meelde, et ettevõtetele on CV.ee lehel praktikakoha kuulutused tasuta ning julgustama kõiki noori otsima oma prakitkakohta just meie juurest.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top