fbpx
CV.ee tööelublogi

Uuring: üle poolte eestlastest on endale aktiivselt uut tööd otsimas

Uuring: üle poolte eestlastest on endale aktiivselt uut tööd otsimas 1

Kuigi paljud inimesed on pealtnäha oma töökohaga rahul, siis CV.ee läbiviidud uuringust selgub, et ligi 62% kõikidest küsitlusele vastanutest on viimase kuu aja jooksul töökuulutusi sirvinud ja lootnud leida paremat tööotsa.

Põhjuseid, miks inimesed endale uut tööd otsimas on, on palju, kuid uuringus osalejad tõid korduvalt välja soovi saada rohkem palka, aga ka näiteks asjaolud, et õhkkond praeguses töökohas ei ole just meelepärane või kuna ei soovita endast madalama haridusastmega juhi korraldusi enam täita.

CV.ee turundusjuht Maris Viires sõnas, et tulemused on ootuspärased ning et tööturuga kursis olemine tuleb töötajale ainult kasuks, isegi siis, kui päriselt praegusel hetkel töökohta vahetada ei soovita. “Oluline on teada, mis toimub konkurentide juures ja millist palka ja hüvesid tasuks oma tööandjalt oodata,” selgitas ta.

Uuring: üle poolte eestlastest on endale aktiivselt uut tööd otsimas

Asi ei ole ainult palgas

Kuigi palk on töötajate jaoks suureks motivaatoriks, siis ei ole see ainsaks ning uuringust selgub, et ka muud tööandja pakutud hüved on olulised. Vastajatelt uuriti, kui oluliseks nad peavad mõnd hüve, kui pakutaks uut tööd täpselt sama palgaga kui praegu.

Vastustest selgus, et oluliseks peetakse näiteks ettevõttesiseseid soodustusi, tasuta kohvi ning sööki, aga ka näiteks auto kasutamise kompensatsiooni. Märksa vähem on tööotsijate jaoks määrava tähtsusega talvepäevad, lemmiklooma võtmise toetus või ühised välisreisid.

“On selge, et töökohad peavad looma lisandväärtust, kui paremat palka pakkuda ei suudeta või ei soovita. See lisandväärtus ei pea aga olema alati midagi firma jaoks kallist, sest ka uuring näitas, et paljud tööotsijad peavad oluliseks näiteks seda, et töö juurest saaks tasuta vett või kohvi,” selgitas Viires tööotsijate soove.

Igat tööd ka ei taha

Vastajatelt uuriti lisaks enda huvidele ka seda, millist ametit nad peavad väga raskeks ja ei tahaks kunagi enda kanda võtta. Kuigi erinevaid ameteid nimetati palju, siis tõid mitmed vastajad välja poliitikutöö, klienditeenindustöö ning ka raske füüsilise koormusega inimesed.

Küsitlus viidi läbi 2018. aasta lõpus ning sellele vastas 854 inimest.

Hoia enda CV värskena isegi siis, kui Sa parasjagu ei otsi endale uut töökohta. Ole nähtav! Lisa või uuenda enda CV: 

Uuring: üle poolte eestlastest on endale aktiivselt uut tööd otsimas 2

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top