fbpx
CV.ee tööelublogi

Tööandja, kas oled tulekahju riskid töökohal maandanud?

Tööandja, kas oled tulekahju riskid töökohal maandanud? 2
:cv:

Tuleohutus puudutab meid igaühte ja igalpool. On selleks kodune keskkond või töökoht. Viimasel ajal on palju meediast läbi käinud ideoloogia, kus turvalisus hakkab igast indiviidist peale ja ühiskonna turvalisust silmas pidades kannab iga isik tähtsat rolli.

Selle ideoloogiaga on kõik nõus ja ega seal vastuväiteid ei olegi. Kuid on turvalisuse tagamisel ka teine pool.

Madis Moor Tuleohutusekspert, Tuki OÜ

See hõlmab seda kui palju ja kas on tööandja nõus panustama oma töötajate ohutusse ja selle igakülgsesse tagamisse.

Kui rääkida puhtalt tuleohutuslikust seisukohast, siis praktika jaguneb kaheks. On tööandjaid kes teevad nii palju kui on nõutud ja mitte grammigi rohkem. Pahatihti seda ka ainult paberil. Ja siis on tööandjaid, kes järjepidevalt panustavad oma töötajate ohutusalasesse koolitusse ja täidavad ohutusnõudeid isegi rohkem, kui hetke regulatsioon ette näeb.

Lihtsa näitena saab tuua märgatava vahe tuleohutuse tagamisel. On ettevõtteid, kes on nii nimetatud “tuleohutuse enesekontrolli kohuslased”. Need on ettevõtted, kes peavad igal aastal järjepidevalt koolitama, harjutama ja täitma aruandlust. Seda just sellepärast, et tuleohutusega tegeletaks järjepidevalt ja ka riik näeks, kuidas on olukord nõuete täitmisega. Kui ettevõte kuulub nende parameetrite alla, et temast on saanud enesekontrolli kohuslane, siis on tegevused tavaettevõttega mäekõrgusel.

See aga ei tähenda, et iga ettevõte, kes ei ole kriteeriumite kohaselt kohuslane, ei peaks oma tuleohutusliku seisukorra pärast muretsema.

Iga ettevõtja peab tegema enda poolt kõik, et töökeskkond oleks ohutu. Kui isegi lapsed saavad koolitatud ja instrueeritud tuleohutuse teemal, siis miks ei peaks täiskasvanud saama?

Iga ettevõtja peab oma töötajaid instrueerima ja tegema selgeks kõik, mis puudutab ohutust – k.a tuleohutust.

Meil on igapäevaseid näiteid meediast, kus põleb mõni väiksem tööstus või muu hoone, mis ei ole seaduse silmis riskiobjektid. Paraku võib tagajärjeks olla see, et hoone on kasutuskõlbmatu ja ettevõtte tegevus peatub, ajaliselt võib see kujuneda kuude pikkuseks või lausa igaveseks.

Päästeameti statistika kohaselt on keskmise tööstus- ja laohoone tulekahju järgne varaline kahju ca 30 000 eurot. Keskmiselt on puhkeb 100 sellist tüüpi hoonete tulekahju aastas. Kus juures iga 21 tulekahju kohta tõenäoliselt hukkub inimene.

Mida peaks siis tööandja tegema, et tagada tuleohutu töökeskkond?

Koolitama ja instrueerima oma töötajaid ja hoidma oma tuleohutuspaigaldised kättesaadavad ja töökorras. Nende lihtsate reeglitega on tulekahju riskid maandatud ja tulekahju tõenäosus viidud miinimumini.

Mida peaks töötaja tegema, et tagada tuleohutus töökohal?

Täitma tuleohutusnõudeid. Juhtima tähelepanu puudustele, mis puudutab tuleohutust ja tuletama meelde oma tööandjale, kui teadmised tuleohutusest on unustusse vajunud. Kõige olulisem on märgata puudust ja sellele vastavalt reageerida. Sellise tegevusega võite päästa inimelu. Või lausa mitmeid inimelusid.

Madis Moor
Tuleohutusekspert, Tuki OÜ

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top