fbpx
CV.ee tööelublogi

Kandidaadikeskne tööturg toob muutused ja arengu

Kandidaadikeskne tööturg toob kaasa muutused ja arengu 4

Tööturg on muutunud ning käes on kandidaadikeskne ning passiivne aastakümme, kus iga kandidaadi üle käib tihe võitlus. Tänase tööturu kandidaate iseloomustab veel: teadlikkus, kõrged ootused, konkreetsus ja ärevus.

Iga muutus toob kaasa arengu. Sama kehtib üldjuhul ka vastupidi. Muudatused tunduvad aga tihti ebameeldivad, sest sellega kaasneb teadmatus. Teadmatus omakorda on hirmutav, mis takistab muutuseid ning sellega seoses ka arengut.

Uuel aastakümnel ootavad tänu muutunud tööturule ka värbajaid ees muutused, mis viivad nad välja mugavustsoonist ning panevad ennast arendama. Kandidaatide keelt rääkima õppivad värbajad on kordades edukamad sobivate töötajate värbamisel. Tuleb vaid leida endas sisemist ressurssi ning pühendumust.

Millised muutused toob uus kandidaadikeskne aastakümme?

Klassikaline värbamismudel on muutumas

Klassikalised meetodid, mis toimisid eile ei pruugi enam toimida täna. Kui viimasel aastakümnel tundus klassikaline CV parim lahendus kandidaatide leidmiseks, siis nüüd on algamas kiirkandideerimise võidukäik ning isiksusekeskne värbamine. Isiksuste värbamisel on kõige tähtsamaks argumendiks inimese soov ning oskus areneda ja õppida. Seejuures pannakse vähem rõhku inimese kogemusele ning haridusele. Sellisel värbamisel on suureks abiks lihtsad kandideerimisvormid, video-cv, isiksusetestid ning loovtööd.

Tänane uus on homme vana

Digimaailma areng toob kaasa palju tööriistu, mis on lõpuks jõudnud kasutajasõbralikku faasi ka värbamisel ning aitab kulusid optimeerida. Erinevad tarkvaralahendused võimaldavad kandidaate lihtsamini sihtida, sorteerida ning teavitada. See hoiab kokku oluliselt värbaja aega ning raha. Tuleb vaid ajaga kaasas käia ning leida endale sobivad tarkvaralahendused, mis aitavad möödunud aastakümnest väljuda.

unsplash

Turundajad võtavad värbajatelt töö ära

SEO, uued tööriistad, sisu- ning digitaalne turundus käib turundajaga käsikäes. Turundajad võtavad värbajatelt kohustuse viia töökuulutus õigete kandidaatideni ning teevad seda efektiivsemalt, kui seda suudab tänapäeva digimaailmas klassikaline värbaja. See aga ei tähenda, et värbajad jääksid oma tööst ilma. Nii nagu värbamisturg on pidevas muutumises muutuvad ajas ka värbaja tööülesanded.

Strateegiline mõtlemine ning planeerimine on võti

Õige sihtgrupi kõnetamine ja õigete kanalite kasutamine kandidaatide püüdmiseks muutub üha tähtsamaks. Infokülluse pealetung ei paista pidurduvat ja seetõttu on eriti oluline kandideerimisprotsessi algusfaasis strateegiline mõtlemine ning protsesside planeerimine. Kes on minu kandidaat? Miks ta peaks töötama just minu juures? Milliseid kanaleid minu kandidaat kasutab?

Andmed on kallim kullast

Inimesed kannavad endaga kaasas tohutut andmete hulka nende käitumismustrite kohta, mida on võimalik edukalt kasutada ka värbamisprotsessides. See on nagu mahukas CV, mille abil on võimalik jõuda sobilike kandidaatideni. LinkedIn’i, Google’i ja Facebook’i võimekus jõuda õigete sihtgruppideni areneb iga aastaga tohutul kiirusel ning see on alles algus. Kui sa ei ole veel kasutanud mainitud platvormide tarkvara värbamisel oled oma konkurentidest sammuke maas.

Sõnumiajastu võidukäik

Uuel tööturule sisenenud põlvkonnal on kombeks vältida kõnesid ning telefoniga rääkides tuntakse ennast ebamugavalt. Nad on kasvanud üles sõnumiajastul ning tunnevad ennast selles hästi. Miks peakski teisiti? Sõnumi eelis kõnele on korralik ettevalmistus, kiirus ning ajastus. Nii on võimalik enda aega ise juhtida ning hoida ära ootamatud olukorrad. Kui oled värbamas just nooremat generatsiooni peaksid kindlasti sellega arvestama.

Kandidaadi teekond ja tagasiside andmine on endiselt oluline

Kuigi ettevõtte jaoks on oluline täita värbamiseesmärgid, siis kandidaadi jaoks on oluline kandideerimiskogemus, kiirus ning tagasiside värbamisprotsessi käigus. See kujundab tööandja brändingut ning paneb hea sõna levima. Internetiajastu suurimaks otsustusteguriks oma lõpliku valiku tegemisel on tagasiside avatud internetis. Seda nii söögikoha, kino, teatri kui ka töökoha valikul. Aina rohkem inimesi eelistavad töötada ettevõtetes, mis on vastutustundlikud ning esinduslikud igal rindel.

Palgaralli on lõppenud ning käes on väärtuste ajastu

Värbaja selgitab: mida sult töövestlusel tegelikult kuulda tahetakse ja kuidas peaks lähenema palga küsimisele? 1

Palk ei ole enam põhiline motivaator uue töökoha vahetusel. Kuigi see jääb alati tähtsale kohale kandidaadi mõjutamisel, tulevad mingil hetkel mängu teised näitajad. Populaarsed tegurid, mida kandidaadid hindavad on töö asukoht, paindlikkus, keskkond, vaba aeg ja töö tähenduslikkus. Kandidaatide jaoks on üha olulisem nende töö väärtus ja mõju ühiskonnale. Nad tahavad tunda, et nende töö pakub neile piisavat rahuldust ja nii iga päev. Ühtlasi hinnatakse isiklikku vaba aega üha kõregmalt, mis tähendab tööandja poolset paindlikkust tööaja ja -asukoha määramisel.

Maailm muutub üha ühe väiksemaks, kuid kandidaatide valik laiemaks

Geograafiline asukoht ei ole enam töö tegemisel piiriks. Piiriks ei ole see ka värbamisel, sest kaasaegseid värbamismeetodeid kasutades on võimalik jõuda kandidaatideni üle kogu maailma. CV-Online statistika näitab hüppelist kasvu välisriikide kandidaatide hulgas, mis annab selgelt märku sellest, et tööturg on muutumas veelgi rahvusvahelisemaks.

Kas tundub huvitav?

Sellel ning paljudel teistel teemadel peatume lähemalt konverentsil
VÄRBAMISKONVERENTS 2020: Milline on värbamismaastiku reaalsus?

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top