fbpx
CV.ee tööelublogi

Enam kui pooled eestlastest teevad tööl ületunde

Enam kui pooled eestlastest teevad tööl ületunde

Avalikus meediaruumis räägime üha enam Eesti tööandjate paindlikkusest, mis on tugevaks motivaatoriks uue töökoha valikul ja ka töökohal püsides. Paljudel inimestel on võimalus tööd teha endale sobivas paigas ja endale sobival ajal – peaasi, et töö oleks tehtud. Ilus. Samal ajal räägime aga teisest tendentsist, mis kipub veidi paindlikkust varjutama ja isegi ohustama – ületundidest.

Uurisime CV-Online meeskonnaga, kui paljud tööl käivatest inimestest teevad täna ületunde ja mis on selle peamised põhjused ning ka mõju. Küsitluses osales ühtekokku 1013 inimest ja saime teada, et ületundide tegemisega puutuvad tänasel tööturul kokku 61% tööl käivatest inimest.

Uuringu tulemustest lähemalt

Kui 31% inimestest teevad ületunde ühel kuni kahel päeval nädalas, siis 26% inimestest teevad seda juba kolmel kuni viiel päeval nädalas.13% vastanutest teevad tööd ka puhkepäevadel.

Tundides arvutades saime teada, et 29% inimestest piirduvad nädalas ühe kuni kolme ületunniga. Seevastu 19% inimestest teevad neli kuni kuus ületundi ning neid, kes töötavad 7-12 tundi nädalas üle normaalaja, on 20%. Mõtlikuks teevad need 5%, kes teevad 13 ja enam töötundi nädalas lisaks. Kokkuvõttes saab öelda, et enam kui 1/3 tööl käivatest inimestest teevad igal töönädalal ühe täispika tööpäeva lisaks.

Üsna sarnane, ent veidi positiivsem seis on kolleegide ületundide hindamisel. Usutakse, et 37% teevad ületunde 1-2 päeval nädalas, 17% kolmel kuni neljal päeval nädalas ja 10% teevad tööd ka puhkepäevadel. Usutakse, et vaid 30% kolleegidest ei tee ületunde.

Enam kui pooled eestlastest teevad tööl ületunde 1
13% uuringule vastajatest teevad tööd ka koguni puhkepäevadel.

Saab vast väita, et eestlane on oma olemuselt väga kohusetundlik, sest 34% inimestest teevad ületunde selleks, et töö saaks tehtud. 11% vastanutest tõi välja, et ületöötamine on nende organisatsioonis lihtsalt loomulik ja ainult 14% teevad ületunde justnimelt lisaraha teenimise eesmärgil. Samuti tõi 12% välja, et nende tööandja peab ületöötamist organisatsioonis normaalsuseks ja 9% vastanutest pole oma ületundide tegemise ajendisse üldse süvenenud.

Õnneks ei peitu ületundide tegemise taga hirm töökoht kaotada, sest sellise seose tõi välja vaid 3% vastanutest. Seega ennekõike võib inimeste vastustest välja lugeda, et inimesed hoolivad oma töö tulemustest. Kui ettevõttes peetakse loomulikuks rohkem töö tegemist, siis seda inimesed ka teevad.

Lisaks tänases töömaailmas, kus oleme suhtunud soosivalt avatud kontoritesse, tõid vastajad ühe olulise põhjusena ületundide tegemisel välja vaikse kontori (“siis on vaiksem ja rahulikum töötada, kui kõik on lahkunud”) ja ka hilisema võimaluse üle tehtud tunnid teisel päeval välja võtta.

Ületundide tegemine mõjutab inimesi mitmel moel. Kõige enam tõid inimesed esile vähese aja iseenda jaoks (31% vastanutest), kuid pea samavõrd olulisel kohal tähtsuse poolest on vähene aeg pere ja sõpradega (30% vastanutest), suurem närvilisus ja pinges olek (28%) ja halvenenud füüsiline vorm (15%).

7 peamist viga, mida kandideerimisel tehakse 2

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top