fbpx
CV.ee tööelublogi

Tänasest algab üle-eestiline kampaania “Rohkem kui amet”

Tänasest algab üle-eestiline kampaania "Rohkem kui amet" 1

Tänasest käivitab CV-Online Estonia (CV.ee) üle-eestilise sotsiaalkampaania “Rohkem kui lihtsalt amet”, mille eesmärk on julgustada inimesi pöörama tähelepanu erinevate rollide tasakaalule elus ja julgustada inimesi oma erinevaid rolle julgemalt näitama ja nende eest seisma ka töökeskkonnas. Olgugi, et värbamispartner CV.ee puutub igapäevaselt kokku inimeste värbamisega just tööalasesse rolli, liigub tööturg üha enam selles suunas, et värvatakse ennekõike inimest, mitte ametit. Ja inimeseks olemine tähendab, et oleme tööl inimestega, kes on lisaks müügijuhi ametile ka näiteks kellegi poeg, sõber, isa, tervisesportlane, koorilaulja, humorist, kokandusfänn jne.

„Enamike inimeste jaoks moodustab töö nende elust 1/3, mis moodustab keskmiselt ühe inimese tööelust 90 000 tundi. Seda on palju ja paratamatult defineerib see meid inimestena ja võimendab meie tööalast rolli ning kipub varjutama kõik ülejäänud rollid, mis on samuti olulised. Soovime panna inimesi mõtlema oma (elu)rollide peale laiemalt. Kas see, mida elus tõeliselt oluliseks peame ja väärtustame, on meie igapäevases käitumises näha. Kui on, siis suurepärane. Kui ei ole, siis tõenäoliselt tekitab see rahutust ja rahulolematust, millega on mõistlik teadlikult tegeleda juba täna“, kommenteeris alanud kampaaniat CV.ee turundusjuht, Maris Viires.

CV-Online Estonia (CV.ee) viis jaanuarikuu lõpul läbi kampaania eesmärki toetava küsitluse, kus osales ühtekokku 543 inimest. Küsitluse vastustest selgus, et lausa 70% inimestest tunnevad, et igapäevased rollid kannatavad töörolli tõttu. Esines näiteid, kus töö tuleb kaasa ka pereüritustele või tekib paratamatult hetki, kus igapäevased rollid jäävad abikaasa kanda. Igapäevaste rollidena märgiti lisaks töörollile: ema või isa roll, tütre või poja roll, elukaaslase roll, sõbra roll, iseendana olemise roll.

Koguni 37% ei saa endale tööajal tööväliste küsimustega tegelemist lubada. Toodi välja usaldamatust tööandja ja töötaja vahel, ebameeldivat sisekliimat või tööstressi, mis takistab tööajal ’isikliku eluga’ tegelemist, kui olukord seda nõuab.

Üllatuseks, enam kui pooled (55%) ei saa endale lubada tööpäeva algusest hilisemat saabumist. Rõõmu saavad tunda vähesed (14%), kes saavad seda endale lubada lausa väga tihti.

31% inimestest tunnevad, et nad ei saa olla tööl päris nemad ise. Kannavad maski varjates enda igapäevaseid rolle. Siinkohal märgiti vastajate poolt, et ühtegi rolli ei saa jätta tööajal tahaplaanile, sest see loob inimesest terviku. Samas leidus ka neid, kes leiavad, et töö aeg on ettenähtud vaid töö tegemiseks.

Tutvu kampaaniaga:

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top