fbpx
CV.ee tööelublogi

Uskumused võivad mõjutada sinu karjääriotsuseid

Uskumused võivad mõjutada sinu karjääriotsuseid

Kas teadsid, et see, kuidas me mõtleme oma tööelu valikutest ning iseenda suutlikkusest oma eluteed kujundada, mõjutab karjääriga seotud otsuseid rohkem kui me arvame. Nii võib juhtuda, et teinekord oleme me ise endale peamiseks takistuseks.

Uskumused ehk tõekspidamised, mis meil on kujunenud enda ja maailma kohta, võivad olla toetavad ja edasiviivad. Näiteks: tean, et tulen sellest keerulisest olukorrast välja, sest olen hea kohaneja.

Teisalt on uskumusi, mis võivad mõjutada sinu töörõõmu ja hoida sind tagasi astumast samme, et oma tööelu sobivale kursile tüürida. Näiteks: tööl käivadki asjad nii ja ma ei saa midagi teha, et olukorda muuta.

Kuidas märgata end piiravaid karjääri uskumusi ja mida ette võtta, et neid kahtluse alla seada (ja ümber lükata)?

Karjääriga seotud uskumused

Karjääriga seotud tõekspidamised hõlmavad uskumusi iseenda kohta. Milline ma olen inimesena, õppijana, töötajana, mileks ma võimeline olen. Ja niisamuti hõlmavad ka ettekujutusi karjääri ja töömaailma kohta. Milline on “hea” karjäär, milline haridus peab olema, millised on tööelu valikud.

Need uskumused kujunevad ja muutuvad elu jooksul, kogemuste ja teadmiste lisandudes, teistelt saadud tagasisidest ja enesearengu käigus.

Nii näiteks võib kooliajal matemaatika tundides kujunenud arvamus, et “numbrid pole minu teema”, mõjutada veel aastaidki hiljem mööda vaatama elualadest ja töövõimalustest, kus vajalikud arvutused teeb juba ammu ära arvuti.

Tihtipeale lahterdame ennast nn kastidesse nagu “numbrite inimene”, “humanitaarinimene”, mis alateadlikult panevad ka tulevikus teatud töörolle vältima.

Seega on oluline on märgata neid uskumusi, mis võivad osutuda takistuseks huvipakkuvate karjäärivalikute tegemiseks või tööelus vajaliku muutuse elluviimiseks.

Nii mõneski uskumuses võib oma tõetera sees olla. Ent teinekord kipume oma mõtetes asju võimendama ja tasuks järele uurida, kas need ettekujutused kehtivad alati ja igal juhul?

Mõned piiravad uskumused oma karjääriga seoses

Küsimus, mis saadab piiravaid uskumusi: “Kas ma olen piisavalt hea?”
  • Ma ei suuda otsuseid teha (kardan teha valesid valikuid).
  • Ühtegi sobivat tööd ei leidu (minu ootustele vastavat tööd pole).
  • Mul on liiga palju huvisid (pean vahetama tööd või valdkonda, kui huvi muutub).
  • Pean andma endast igas olukorras maksimumi (kardan ebaõnnestuda).
  • Kuskile mujale mind tööle ei võeta (mul pole oskusi/haridust, olen liiga noor/vana).
  • Loevad tutvused, mitte sinu oskused (töökoha saab keegi teine “oma inimene”).
  • Minust ei saa kunagi ettevõtjat (ma pole seda “tüüpi” inimene).

Uskumuste roll sinu karjääriotsustes

Muidugi ei teki need uskumused tühja koha pealt, vaid on tõenäoliselt seotud sinu varasemate kogemustega. Kuid kas need veendumused kehtivad ka tänasel päeval ja igas olukorras? Äkki tasub need tõekspidamised korra kahtluse alla seada ja proovida järgi, kuivõrd need paika peavad?

Organisatsiooni vaates võib mängida sobiva töötaja leidmisel rolli lisaks sellele, kas sa tööga hakkama ka näiteks see, kuidas sina inimesena sobitud olemasolevasse meeskonda.

Näiteks piirav uskumus, et ma ei kandideeri sellele kohale, sest ma ei vasta kõigile nõudmistele (ja pole hea kandidaat). Mille alusel sa seda järeldad? Kui peamistele tingimustele vastad, siis kuidas sa teada saad, kui sa ei proovi? Millist tagasisidet oled varasemalt tööle kandideerides saanud?

Piiravad uskumused võivad meie enesekindlust tööelus järk-järgult maha suruda. On oluline endale aeg-ajalt meelde tuletada, et oled piisavalt hea sellisena nagu Sa juba oled.

Olulist rolli mängib ka veendumus, kuivõrd suudetakse soovitud sihte saavutada (nn enesetõhusus). Kui piltlikult öeldes usk iseenda suutlikkusse on madal, siis kiputakse märkama oma karjääriteel rohkem takistusi ja keskenduma enda puudustele.

Samuti võib tunduda, et enda valikud tööelus on piiratud. Kui usk iseenda suutlikkusse oma karjääri kujundada on kõrgem, siis ollakse ka avatumad võimalusi märkama ja muutustega kohanema.

Kuidas märgata enda piiravaid karjääri uskumusi

Psühholoogiast teame, et negatiivseid uskumusi on võimalik ümber kujundada. Selleks on vaja esmalt teadvustada enda mõttemustreid, märgata, millistes olukordades need avalduvad. Seejärel sõnastada need uskumused ümber enda jaoks toetavalt.

Võtame näiteks uskumuse “ma teen tööelus alati valesid valikud”. Kui mõelda laiemalt oma elukäigule, siis kindlasti leiab nii mõnegi langetatud otsuse, millega ka tagantjärele vaadates rahul võib olla. Ehk “alati” ei pruugi kehtida.

Positiivsemalt ümber sõnastatult saab läheneda näiteks nii: “ma olen teinud tööelus erinevaid valikuid, mõnega on läinud paremini kui teistega. Edaspidi valikuid tehes pean silmas...”. Mida saaks heast kogemusest üle võtta edasiseks?

Proovi enda uskumusi positiivsemalt ümber sõnastada.

Mida takistavate uskumustega peale hakata?

Kui näiteks soovid teha väiksemat või suuremat muudatust oma tööelus, siis pane tähele, mis mõtted sul sellega seoses peas keerlevad. Pane kirja ja uuri lähemalt, mis uskumused sealt paistavad. Vihjeks, et võimalikud piiravad uskumused sisaldavad üldistavaid sõnu nagu “alati”, “mitte kunagi”, “kõik”, “ühtegi”, aga ka näiteks “pean”.

Võta mõni piirav uskumus luubi alla ja sea see kahtluse alla (mis seda tõendab?). Näiteks mida oled varem sarnastest olukordades teinud. Mis sind tookord tulemuseni viis või edasi aitas?

Erinevad uuringud on näidanud, et uskumustel on märkimisväärselt suur mõju meie karjääri otsustele, mida aga sageli ei teadvustata. Enda karjääriga seotud uskumusi rohkem tähele pannes ja piiravaid uskumusi sammhaaval proovile pannes võid hakata märkama võimalusi, mis seni sinu enda seatud tõkete taga peidus olid.

Kui vajad karjääralast tuge, siis saad pöörduda ka karjäärispetsialisti poole: Anna Gramberg, www.annagramberg.com.

Loo autor: Anna Gramberg

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top