fbpx
CV.ee tööelublogi

Kolmandik pole rahul praeguse tööeluga

Kolmandik pole rahul praeguse tööeluga 3

Perioodil 01.07-07.07.2020 viis CV-Online Estonia läbi küsitluse eraklientide hulgas, milles uuriti inimeste rahulolu oma tööeluga ja edasisi kandideerimisplaane.

Küsitlusest, kus osales 941 inimest, selgus, et oma praeguse tööeluga on väga rahul veerand vastanutest, keskmiselt rahul 53% ja pole üldse rahul 32%.

“Teame, et inimeste jaoks on ennekõike olulised kolm faktorit: motiveeriv palganumber, hea asukoht, toredad kolleegid. Kui üks nendest asjaoludest muutub, siis on inimesed häirunud ja hakkavad tööturul ringi vaatama. Täna teame, et paljudel juhtudel on muutunud kõik kolm, mis toob omakorda kaasa suure ja üldisema rahulolematusega oma tööelu. Turvatunne on häiritud ja see väljendub ka inimeste rahulolus”, kommenteeris küsitlust CV-Online turundus- ja värbamisjuht, Maris Viires.

Olulisem kui ametikoht on inimeste jaoks rahulolu oma tööandjaga

Inimesed, kes pole uuele töökohale kandideerinud, tõid peamise põhjusena välja rahulolu oma praeguse tööandjaga (33%) ja rahulolu praeguse ametikohaga (20%). Märkimisväärne osa vastajatest märkis, et ei jaksa uue töökoha otsimisega praegu tegeleda (28%). Kõigest 5% tõi välja, et nad pole kandideerinud uuele töökohale, sest on saanud Töötukassa hüvitise ja võtavad teadlikult rahulikumalt.

Märkimisväärselt on kasvanud tavapärasest madalamale positsioonile kandideerimiste arv

Tavapärasest madalamale positsioonile on kandideerinud 30% vastajatest, mis on kuue nädalaga tõusnud 43% (enne oli madalamale positsioonile kandideerijaid 17%). Madalamale positsioonile sunnivad kandideerima mitmed asjaolud: sobivate pakkumiste puudumine elupiirkonnas, suurenenud konkurents ja vajadus põhitöö kõrvale lihtsamat lisatööd leida lisatasu eesmärgil.

Kandideerimisotsused on muutunud

Uue töökoha valikul on inimeste jaoks kõige olulisem endiselt palganumber (81%) ja asukoht (72%).  Nendest järgmisena tõid vastajad välja juba pehmemad ent samuti olulised ja määravad põhjused: toredad kolleegid (38%), ettevõtte sisekliima (38%), arenguvõimalused (38%). Vähem peetakse töökoha valikul oluliseks ettevõttte juhi head mainet ja professionaalsust (16%) ning ettevõtte majanduslikku olukorda (19%).

Palganumber on töökoha vahetamise puhul endiselt kõige olulisem

“Kui võrrelda 2019 ja 2020 juuni kandideerimisaktiivsust, siis sellel aastal on olnud 64% võrra suurem aktiivsus ja eks see kasvab veelgi. Paljud sektorid on taastunud oodatust kiiremini ja õnneks inimestel on tööpakkumiste hulgas võimalik teha valikuid. Siiski annab kindlasti veel pikalt tunda turismi, hotellinduse, toitlustuse ja meelelahutuse valdkond, kus täna on oluliselt vähem pakkumisi ja mis paratamatult paneb inimesi kohati nördimusega vaatama ka hoopis teise valdkonnna ja oskustepagasiga tööpakkumisi”, kommenteeris tööturu praegust olukorda CV-Online Estonia turundus- ja värbamisjuht, Maris Viires. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top