fbpx
CV.ee tööelublogi

Enamik ettevõtted jätkavad värbamist ka suvekuudel

Suvel ettevõtete värbamistegevuses suurt pausi ei tulegi

Perioodil 01.07.20220-08.07.2020 viis CV-Online läbi küsitluse Eesti ettevõtete hulgas, kus paluti personalivaldkonna eest vastutavatel inimestel jagada oma tulevasi värbamisplaane ja -vajadusi eesmärgiga saada pilt, milline saab olema värbamine ja kandideerimine suvel. Küsitluses selgus, et enamik ettevõtted jätkavad värbamist ka suvekuudel ja pigem ollakse optimistlikud sobivate kandidaatide leidmise osas.

CV-Online uuris, millised on suvised värbamisplaanid ja selgus, et 76% vastanud ettevõtetest plaanib värvata suvisel perioodil, mis annab positiivselt märku turu taastumisest. Juulis planeerivad värvata 39%, augustis 42%, septembris 32% vastanutest. Oli ka neid, kes veel ei tea oma värbamisplaane (8%) ja neid, kes on koroonakriisi tõttu veel ootel (14%).

Suvi on hea aeg uuele töökohale kandideerimiseks

“Mitmed värbamised, mis jäid koroonakriisi tõttu ootele kevadel, on nüüd uuesti käivitatud. Kliendid on öelnud, et näevad, et talendid on vabaks jäänud, seega on parim aeg neid endale värvata. CV.ee statistika näitab samuti, et kandidaatide aktiivsus on kolmandiku võrra kasvanud eelmise aastaga võrreldes ja kasv on saabunud suures osas tööd otsivate meeste arvelt. Tööandjatel on oluline nüüd mõelda, mis on nende väärtuspakkumise sisu ja võimalusel näidata palganumbrit ning töökeskkonda, kuhu inimesi värvatakse. Olukorras, kus inimesed kandideerivad mitmele töökohale korraga, tuleb olla valmis kiiresti otsustama, sest vastasel juhul on oht inimesest ilma jääda”, kommenteeris küsitluse tulemusi CV-Online turundus- ja teenindusjuht, Maris Viires.

Tööturul on enim kasvanud meeste aktiivsus

Peamiselt soovitakse inimesi värvata spetsialisti (36%) ja oskustöölise ametikohale (18%). Keskastmejuhi ja madama astme juhi ametikohale planeerivad värvata 12% ettevõtetest.

Ehitusvaldkond on jätkuvalt langustrendis

Kui mitmed on arvanud, et üheks peamiseks värbamise põhjuseks on koroonakriisist taastumine ja mahtude suurenemine, siis tegelikkuses tõid selle põhjuse välja vaid 14% vastajatest. Enamik värbab siiski põhjusel, et organisatsioonist lahkuvad inimesed (40%) või ettevõte laieneb (25%). Hooajalisusega on seotud 12% värbamistest ja lapsehoolduspuhkusele minekuga 16%.

Kandideerijate aktiivsus on kasvanud kolmandiku võrra

Värbamiskanalite ja -lahendustena kasutatakse enim töökuulutust tööportaalis (68%), sellega koos ja ka eraldi sotsiaalmeediakanaleid (57%) ning sõprade ja tuttavate soovitusi (54%). Oma ettevõtte karjäärilehte kasutavad vaid 20%.

Töösuhte lõpetamist plaanib suvekuudel 55% vastanud ettevõtetest ja peamise põhjusena toodi välja töömahtude vähenemist ja sobivate kompetentside puudumist.

Sobivate inimeste puuduse käes kannatavad jätkuvalt haridus-, ehitus- ja põllumajanduse valdkonnad

Enamike tööandjate jaoks ei ole hetkel keerulisem inimesi värvata kui seda oli kuus kuud tagasi, mis on ka üks põhjustest, miks ettevõtted jätkavad värbamist ka suvekuudel.  Vastajatest 23% toob aga välja, et praegune värbamismaastik on oluliselt raskemaks muutunud ja peamiselt on suvel värbamine ja kandideerimine raskendatud haridusvaldkonnas (õpetajad) ja ka nendes valdkondades, kuhu varasemalt on välistööjõudu kaasatud (näiteks ehitus, põllumajandus).

Suvi on hea aeg uute inimeste värbamiseks ja kandideerimiseks, sest kandideerimisaktiivsus on kõrge, häid tööpakkumisi jagub ning vabanenud on palju väärt oskustega inimesi.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top