fbpx
CV.ee tööelublogi

Tulevikuplaanid ja positiivne ebamäärasus

Tulevikuplaanid ja positiivne ebamäärasus

Kas tänastes muutuvates oludes on üldse mõtet teha karjääriplaane, kui niikuinii tuleb neis pidevalt teha korrektuure? Või pigem vaadata “õunte pealt”, mis võimalused on hetkel saadaval ja haarata kinni vähegi sobivast?
Vastus on, et hea oleks teha mõlemat ehk nii planeerida kui ka olla avatud selleks, et trajektoor võib kulgeda ettekavatsetust sootuks erinevalt. See tähendaks lähenemist oma tulevikuplaanidele ja karjääriotsustele viisil, mida psühholoog H.B.Gelatt on nimetanud positiivseks ebamäärasuseks (positive uncertainty).

Ennustamatu tulevik ehk muutused on sinu plaanidesse sisse kirjutatud.  

Selle aasta kevad näitas selgelt, kui ootamatuid pöördeid võib elus ette tulla. Eriolukord mõjutas paljude inimeste tööelu ja lõi segamini kavandatud plaane. Kas oleksid veel veebruaris osanud ette aimata, mis asjade seis sul suveks oma tööeluga on, mis mõtete ja ootustega sügisele vastu lähed? Tõenäoliselt mitte, sest nii mõndagi on teisiti ja ebamäärasus jätkub. Seega tuleb oma tulevikuplaanidesse teadlikult sisse arvestada muutused. Teiseks, aktsepteerida, et tulevik on ebaselge ning võtta selles osas positiivne hoiak.  

Nagu H.B.Gelatt juba kolmkümmend aastat tagasi tähelepanu juhtis – ükskõik kui palju me ka ei püüaks kontrolli all hoida tulevaste sündmuste käiku, kõiki võimalikke aspekte läbi mõeldes, siis suure tõenäosusega on ootamatused ja ebamäärasus ka edaspidi osa meie tulevasest karjääriteest.

Sinu eesmärgid võivad muutuda.

Eelnev jutt ei tähenda, et igasugused plaanid tuleks nurka visata ning lasta asjadel üksnes omasoodu kulgeda. Ebamäärasust saab hoopis vaadata kui võimalust teha oma karjääriplaanides vajadusel kohendusi või suuremad muudatusi.

Kuna tulevik pole ette määratud ja kivisse raiutud, siis eesmärke seades ja enda sihti silme ees hoides (nt. leida töökoht, teha karjäärimuutus, minna õppima, saada rahvusvahelisi kogemusi), märkad paremini enda plaanidega haakuvaid võimalusi ning saad paremini otsustada, mis vangerdusi teha või mis kursil jätkata.

Ebamäärasus on elu osas

Sealjuures võivad ajas muutuda ka sinu eesmärgid, soovid ja vajadused ehk see, mida sa täna tahad, ei pruugi olla see, mis sind innustab või rahuldab tulevikus. Või vastupidi.

Näiteks pead tänases hetkes tegema karjäärivalikuid, mis jäävad sinu kavandatud “pealiinist” kõrvale. Mida kasulikku sellest kogemusest ikkagi välja noppida? Kas annab ühtteist siduda enda pikemate tulevikuplaanidega?

Ühtlasi võtab selline vaatenurk ehk pinge maha (endale) seatud ootusest, justkui peaksid täpselt teadma, kus sa näiteks kolme või viie aasta pärast oma karjääriga oled. Sihid aitavad küll hoida fookust, kuhu suunas liikuda, kuid plaanid ja soovid võivad teostuda oodatust varem või hiljem. Või hoopis edasi areneda uuteks eesmärkideks.

H.B.Gelatt on eesmärkide teema elegantselt sõnastanud nii: kasuta eesmärke kui juhiseid, mitte ära lase neil enda üle valitseda.

Mitu tulevikupilti võimaluste avardamiseks.

Kuidas siis teha karjääriplaane positiivse ebamäärasuse teadmise taustal? Lühidalt öeldes, hoia töös pigem mitu plaani. Täpsemalt, luues endale alternatiivseid tulevikupilte ja nende suunas liikumiseks paindlikke stsenaariume. 
H.B.Gelatt on välja toonud, et sageli mõtleme eesmärke seades ja karjäärivalikuid tehes: *milline on tõenäoline tulevik – mis tõenäoliselt juhtub (nt. millist tööd ma tänase seisuga teha saaksin)
*milline on soovitud ehk eelistatud tulevik – mida ma tahaksin, et juhtuks (nt. kui läbin vajaliku täiendkoolituse, siis avanevad mulle soovitud karjäärivõimalused)
Samas võib jääda piisava tähelepanuta:
*milline on võimalik tulevik – mis võiks juhtuda (nt. millised elualad või ametikohad mind veel huvitavad, mida tahaksin tulevikus ära õppida, millised on mulle olulised teemad, kuhu sooviksin rohkem panustada).Võimalike tulevikupiltide kõrvale jätmine võib piirata avanevate võimaluste märkamist, milliseid kõrvalteid katsetada (millest mõni võib osutuda tulevikus sinu karjääri peateeks) või milline varasem plaan uuesti käsile võtta. 

*milline on soovitud ehk eelistatud tulevik – mida ma tahaksin, et juhtuks (nt. kui läbin vajaliku täiendkoolituse, siis avanevad mulle soovitud karjäärivõimalused)
Samas võib jääda piisava tähelepanuta:*milline on võimalik tulevik – mis võiks juhtuda (nt. millised elualad või ametikohad mind veel huvitavad, mida tahaksin tulevikus ära õppida, millised on mulle olulised teemad, kuhu sooviksin rohkem panustada).Võimalike tulevikupiltide kõrvale jätmine võib piirata avanevate võimaluste märkamist, milliseid kõrvalteid katsetada (millest mõni võib osutuda tulevikus sinu karjääri peateeks) või milline varasem plaan uuesti käsile võtta. 

*milline on tõenäoline tulevik – mis tõenäoliselt juhtub (nt. millist tööd ma tänase seisuga teha saaksin)*milline on soovitud ehk eelistatud tulevik – mida ma tahaksin, et juhtuks (nt. kui läbin vajaliku täiendkoolituse, siis avanevad mulle soovitud karjäärivõimalused)
Samas võib jääda piisava tähelepanuta:*milline on võimalik tulevik – mis võiks juhtuda (nt. millised elualad või ametikohad mind veel huvitavad, mida tahaksin tulevikus ära õppida, millised on mulle olulised teemad, kuhu sooviksin rohkem panustada).Võimalike tulevikupiltide kõrvale jätmine võib piirata avanevate võimaluste märkamist, milliseid kõrvalteid katsetada (millest mõni võib osutuda tulevikus sinu karjääri peateeks) või milline varasem plaan uuesti käsile võtta. 

Näiteks võib vestlusel endise kolleegiga või mõnel üritusel kohatud tuttavaga jutuks tulla mõni põnev pakkumine, mis sind kõnetab või sündida idee heaks koostööprojektiks. 

Sinu erinevad tulevikupildid, millele oled varasemalt mõelnud, on sulle abiks ka tööelu muutuste korral ehk sul on justkui ideede baas, millele edasiste suundade otsimisel ja karjääriotsuste tegemisel toetuda. 

Tulevikupildi loomine.

Seega tasub mõelda ka erinevate võimalike ja võimatuna näivate soovitud tulevikupiltide peale, mis sobival hetkel võivad uuesti aktuaalseks muutuda.

Näiteks ootamatu töökaotus võib luua võimaluse ammu mõeldud ettevõtlusega alustamiseks, soovitud täiendkoolitustel osalemiseks või poolelijäänud õpingute lõpetamiseks. Mis omakorda võivad kokku viia uute inimeste ja olukordadega, mis järgmised teeotsad avab. Kas sinu elus on olnud selliseid edasiviivaid kohtumisi või sündmusi?

Tulevikupiltide loomine on kui erinevad visioonid sinu võimalikest karjäärivalikutest, soovitud arengusuundadest ja unistustest. Tulevikupilt peegeldab, millisena näeksid ennast ja enda tööelu tulevikus, mis sind innustab ja mille poole püüdled. 

Mõned küsimused enda tulevikupiltidele mõtlemiseks:

  • Millised elualad või valdkonnad sind veel huvitavad?
  • Milliseid tegevusi enim naudid, millised teemad on sulle südamelähedased?
  • Kuidas kirjeldaksid ideaalilähedast (töö)päeva?
  • Kui sul on eeskujusid, mida sa nende karjääris väärtustad?
  • Kui sul poleks mingeid takistusi, mida sooviksid enda karjääris saavutada, mida ära teha? 

Selgem idee (sh visualiseeritud pilt) enda sihtidest ja võimalikest “tuleviku minadest” motiveerib meid tegutsema, et leida viise ka muutlikes oludes soovitud suundade läbi proovimiseks ja teostamiseks.

Positiivne ebamäärasus saab olla osa sinu karjääriplaanidest – hoides seatud fookust silme ees ja samas olla avatud ning paindlik ettetulevate võimaluste osas. 

Anna Gramberg / karjäärinõustaja /


Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top