fbpx
CV.ee tööelublogi

Kuidas luua tööandja väärtuspakkumine vastavalt sihtgrupi generatsioonile?

Kuidas luua väärtuspakkumine vastavalt sihtgrupi generatsioonile

Vastavalt sihtgrupi generatsioonile on kandidaatide ootused tööturul küllaltki erinevad. Seetõttu on oluline sõnastada ja läbi mõelda ettevõtte väärtuspakkumine lähtudes just õige sihtgrupi ootustest. Siin tõttab appi CV.ee meeskond, kes aitab sul väärtuspakkumised kokku panna!

Kuigi vanuse järgi ei saa alati tõmmata kindlaid paralleele, siis on enamasti noortel ning karjääriredeli alguses oleval generatsioonil alati teistsugused ootused võrreldes kogemustega juba pere loonud spetsialistidega. Kuidas luua väärtuspakkumine vastavalt sihtgrupi generatsioonile ja ootustele?

Väärtuspakkumine nooremale generatsioonile

Noorem alles tööturule sisenev generatsioon on tavaliselt otsimas esimest töökogemust, sobivust tööturul ja võimalust anda oma karjäärile hoogu juurde. Neile meeldivad uued ja innovaatilised lähenemised ning aegunud väärtuspakkumine jääb tihti tahaplaanile.

Noored talendid soovivad vabadust, otsustamise võimalust ja digitaalseid lahendusi. Kõike seda tuleks kajastada ning selgelt väljendada ka oma tööpakkumisel. Ühtlasi soovib noorem generatsioon, et tema väärtused kattuksid suures osas ettevõtte omadega ning ta saaks olla uhkusega ettevõtte brändisaadik. Nad tahavad jutustada lugusid ja omada suuremat tähendust, kui lihtsalt tavalist ametikohta keskpärases ettevõttes.

Väärtuspakkumine
Ükski tööandja ei suuda pakkuda kõike ja kõigile. Tuleb leida tasakaal ning määrata sihtgrupi vajadus ning ootused.

Noorema generatsiooni kõnetamiseks kasuta sarnaseid märksõnu:
Väärtused, karjäär, ühine eesmärk, vastutus, digitaalne töökeskkond, paindlikkus, innovatsioon, areng, missioon, visioon, meeskond, kaugtöö, oma aja peremees, boonused vastavalt tulemusele, isiklik areng, ühised üritused, nooruslik töökeskkond, digitaalsed lahendused, rohepööre.

Väärtuspakkumine vanemale generatsioonile

Aja ning kogemusega muutuvad töötaja väärtushinnangud, unistused ning ootused tööandja suhtes. Kuigi karjäär ja isiklik areng on endiselt tähtsal kohal, siis muutub tähtsamaks stabiilsus, turvaline töökeskkond ning omavaheline usaldus. Sellele teadmisele toetudes on võimalik kokku panna just neile elukogenud tööotsijatele sobilik väärtuspakkumine.

Näiteks paindlik tööaeg, kuid samas stabiilne töökeskkond on eriti oluline just peredega töötajate jaoks. Lapse huviringide logistika või haiguse puhul on vanemate jaoks tähtis, et neil oleks võimalik oma perekonna eest hoolt kanda. Samuti ootavad vanema generatsiooni töötajad koolitusi ja arenguvõimalusi, et kiirelt areneva ühiskonnaga samas tempos püsida ja arengutega kursis olla.

Kui noorem generatsioon hüppab tihti pea ees vette, siis vanem generatsioon vajab töökohal stabiilsust ning kindlaid tööülesandeid. Mitte seetõttu, et vanem generatsioon ei saaks ootamatustega hakkama, vaid nad lihtsalt teavad, mida nad oma töökohalt ootavad. Nad ei otsi enam kohta tööturul vaid on selle juba enamasti leidnud. Ära ei tasuks unustada ka kogenud töötajate vajadusega olla otsustavas rollis.

Vanema generatsiooni kõnetamiseks kasuta sarnaseid märksõnu:
Stabiilsus, usaldus, paindlikkus, koolitused, pere ja töö suhe, vastutus, kindlad tööülesanded, kindlus, kogemused, lapsehoid, toetused, lisapuhkus, pikaajaline töösuhe, otsustamise võimalus.

Sõltumata generatsioonist või elupeatükist, kus teie sihtgrupp asetseb, on tööandja väärtuspakkumine ja selle viimistlemine, kujundamine ning seejärel sihtgrupini viimine lahutamatu osa sobivate talentide ligimeelitamisel.

Loe lähemalt: ”Tööandja väärtuspakkumine – kellele ja miks?”

Tööandja väärtuspakkumine. Mis see on?

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top