fbpx
CV.ee tööelublogi

Uuring: millised on muutused äreval tööturul?

UURING: millised on muutused äreval tööturul?

Perioodil 1.12-8.12 viis CV.ee läbi tööturu hetkeolukorda kaardistava küsitluse. Kokku osales küsitluses 1730 inimest üle Eesti. Küsitluse eesmärk oli välja selgitada, kas ja kuidas on muutunud kandidaatide käitumine tööotsimisel, kuidas ollakse rahul oma praeguse tööelu ja töökorraldusega ning millised on muutused äreval tööturul.

Küsitlusest selgus, et 23% inimestest on hetkel aktiivselt tööd otsimas, 23% vähesel määral ja 53% ei tegele sellega hetkel. Peaaegu identne oli aktiivsusnäitaja tööturul ka oktoobris.

Need, kes tööd otsivad, tulevad esile mitmete uute käitumisjoontega. Näiteks selgus küsitlusest, et 12% inimestest kandideerib varasemate kandideerimistega võrreldes oluliselt rohkematele tööpakkumistele. Rekordiliselt 25% inimestest kontrollib kandideerimise käigus esmajoones ettevõtte majandusliku olukorra ja jätkusuutlikkuse kohta. Veerand vastanutest ütles, et ei kandideeri valdkondadesse, mis on koroonaperioodil kannatada saanud ja 8% välistab kandideerimisel need ettevõtted, kes on viiruse perioodil inimesi koondanud.

Küsitluses uuris CV-Online ka inimeste ootusi ja reaalsust seoses tööelu korraldamisega. Selgus, et 22% inimestest tahaksid töötada ainult kodukontoris (augustis 26%), reaalsuses teeb seda hetkel 13%. Tavakontoris soovib ideaalis töötada 15% (augustis 16%), reaalsuses töötab ettevõtte kontoris 33% vastajatest. Kombineeritud lahendust, kodukontor ja tavakontor, eelistaks 44% (augustis 49%), reaalsus on selle lahendusega hetkel töötamas 11% vastanutest.

Küsitlusest selgub ka, et poole aasta jooksul on 54% vastanute palgatingimused jäänud samaks. Seevastu 14% on palk kahanenud ja 12% palk kasvanud. Hirm palgakärbete eest on 48% inimestest ja töökaotust pelgab 37%. Võrdlusena saab välja tuua, et oktoobriga võrreldes on töökaotuse hirm detsembris kasvanud 14%. Varasemast madalamale positsioonile on kandideerinud 27% inimestest, sest pole oma valdkonnas leidnud sobivaid tööpakkumisi või on sobivatele pakkumistele konkurents liiga suur.

“Sarnaselt oktoobris läbi viidud tööturu küsitlusele, on ka detsembris näha sarnast kandideerimisaktiivsust. Huvitav on näha, et kui esimese kriisilaine ajal kukkusid numbrid märkimisväärselt, siis sel korral püsib tööpakkumiste ja kandideerijate suhe endiselt kõrgel. Tööturg on elav, kuid muret teeb inimeste vaimne ja füüsiline heaolu. Hüppeliselt kasvav hirm töökoha kaotuse ja palgakärbete ees muserdab praktiliselt igat kolmandat inimest meie hulgas. On vast asjakohane taaskord rõhutada sisekommunikatsiooni olulisust kriisiolukorras”, kommenteeris küsitluse tulemusi CV-Online Estonia turundus- ja teenindusjuht Maris Viires.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top