fbpx
CV.ee tööelublogi

Loe, kas Sulle sobiks töö avalikus sektoris

Miks valida töö avalikus sektoris?

Avalikus sektoris töötamise kohta levivad tihti müüdid nagu seal oleks igav töötada ning ei saa katsetada, eksida ega areneda. Tegelikkus peegeldab aga hoopis vastupidist. Ka avalikus sektoris peavad tööandjad oluliseks head sisekliimat ja juhtimiskultuuri, toetatakse inimeste arengut nii professionaalina kui ka isiksusena, luuakse tingimused koostööks ning arenguks. Oma mõtteid selles osas, miks valida töö avalikus sektoris, jagab Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) andmevahetuse osakonnajuhataja Joonas Heiter.

Miks sa töötad selles ettevõttes ja mitte kuskil mujal? Miks oled valinud just töö avalikus sektoris?

Oma tööelust olen suurema osa töötanud erasektoris, kuid RIA on oma olemuselt, kultuurilt ja toimimiselt väga sarnane ühe erasektori asutuse tugiüksusega, kus kõik sinu tegevused ei väljendu otse kasuminumbrite kasvus, kuid tegevusest sünnivad eeldused väga paljudel äriüksustel väärtust luua. RIA-s töötades unustad aeg-ajalt ära, et tegu on avaliku sektori asutusega, kuivõrd kogu meelestatus on suunatud eesmärkide täitmisele ning kliendikeskselt väärtuse pakkumisele.

Milliseid oskuseid on vaja omada või arendada, et RIA-s töötada?

Kõige olulisem on meelestatus. Sa pead tahtma midagi päriselt ära teha ning üldjuhul seda oma tiimiga. Tehniline taust on kindlasti enamus ametikohtadel kasuks kui mitte eelduseks, kuid kindlasti on RIA ka suurepärane koht koolitarkuse kõrvale praktiline kogemus saada.

„Uus infoühiskonna arengukava on võtnud sihiks avalike e-teenuste kvaliteedi ja kasutajakogemuse järgmise arenguhüppe – arendatakse välja nähtamatud sündmusteenused.“

Milline on tööturu tulevik? Millised oskused muutuvad järjest olulisemaks?

IKT sektor on kindlasti mõnevõrra kiirema arenguga ning ka nägemus tööturust võib keskmisest mõnevõrra erineda. Kindlasti on kõige olulisem oskus kiirelt kohaneda, olla avatud uutele ideedele ning treenida endas omadust asju piisaval tasemel endale lahtimõtestamiseks. Info vajalike algtõdede leidmiseks on olemas igaühe nutitelefonis, oluline on sealt õiged asjad välja lugeda.

Soovid olla osa RIA meeskonnast? Vaata kõiki tööpakkumisi siit.

Kuhu soovite organisatsioonina liikuda?

Tahame olla avaliku sektori IT kompetentsikeskus. Tahame, et meil töötaks parimad ja motiveerituimad spetsialistid. Oma teenustes tahame olla innovaatilised, kuid selle arvelt ei tee kindlasti järeleandmisi küberturvalisuses. RIA visioon on luua ja kaitsta maailma parimat digitaalset ühiskonda – tahame ületada mõttelisi piire ja näidata, et võimatu on võimalik! Väärtustame väga koostööd nii riigiasutuste kui ka erasektoriga. Koos teiste riigi IT-asutustega loome tingimusi selleks, et erasektor saaks digitaalselt ja innovatiivselt areneda. Ühtlasi soovime, et kodanikel ja ettevõtetel oleks riigiga kerge suhelda.

Mis on RIA väärtuspakkumine tööandjana, mis teid teistest eristab?

Isiklikult leian, et parim oleks kogemust omada mõlemast sektorist, nii et kui mõni tänane RIA töötaja on lahkumas, siis talle öeldakse, et mine tutvu laia maailmaga ning leia seejärel tee tagasi RIA tegemistesse ning seda on ka üksjagu juhtunud. RIA-s saad olla IT maailma arengutega kursis nii Eesti keskselt kuid ka teiste riikide ja suurte organisatsioonide kogemuse baasil. RIA väärtuspakkumisse kuulub kindlalt võimalus muuta maailma – teha IT-valdkonnas midagi sellist, mida keegi teine ei tee! Avaliku sektori asutusena on meil võimalus muuta piire ja võimaldada teistele selliseid digitaalseid lahendusi, mis muudavad suhtlemise riigiga hõlpsaks. Ning tööandjana peame oluliseks head sisekliimat ja juhtimiskultuuri, toetame inimeste arengut nii professionaalina kui ka isiksusena, loome tingimused koostööks, arenguks ja vastutustundlikuks töötamiseks.

Kuidas toetab ettevõte töötajate isiklikku arengut?

RIA-s on lisaks tavapärasele koolitusprogrammile väga suur rõhk sisekoolitustel ning üksteisele oma kogemuse jagamisel. Regulaarselt toimuvad hommikuseminarid, tehnoloogiaklubid ning kui on mõni teema, millest maja sees kuulata tahetakse, siis selle teema eestkõneleja ka leitakse. Isiklikku arengusse panustab kindlasti ka valikuvabadus, et saad tegeleda sellega, millega sa tahad tegeleda. Rutiinsete tööülesannete osakaal on võimalikult madal. Lisaks on võimalus kasutada näiteks coachi abi. Kes siseneb majja algaja (IT)töötajana ning soovib teha erialast karjääri, seda toetab RIA igakülgselt erinevate koolitustega ning tasemeõppes osalemise toetamisega, nõudes loomulikult ka töö tulemuslikkust. Seega, kes võtab vastutuse oma isikliku arengu eest, peaks RIA-s tundma end turvaliselt ja hästi.

Millised on RIA toredad traditsioonid või kombed?

RIA-s on mitmeid ühisüritusi ning iga tiim on veidi isenägu, kuid kindlasti on ka neid seminare, mis toovad kogu maja kokku. Traditsiooniliselt valitakse aasta meeskonda, liidrit, vastutajat jne. Tiimide põhiselt on üritusi väga palju, alustades reede õhtusest kellegi koostatud mälumängust või ühisest jalgpallilahingust kuni teatri või muuseumikülastuseni.

Keda ootate ettevõttega liituma?

RIA-sse on oodatud kõik IT maailmaga tutvust sobitavad või selles juba eksperdi taseme saavutanud särasilmsed inimesed. Kindlasti on vaja lisaks IT-le ka teisi võtmekompetentse, finantsidest juriidilise maailmani

Vali töö avalikus sektoris! Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) tööpakkumistega on võimalik tutvuda siin.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top