fbpx
CV.ee tööelublogi

Tööandjad pakuvad kaugtööd vähem kui soovitakse

kaugtöö hübriidlahendus

Kaugtöö hübriidlahendus on endiselt töötajate eelistatuim variant: pea pooled tööealised inimesed soovivad töötada pooled päevad kodust ning pooled tööandja juurest kontorist. Kahjuks reaalsuses töötab sellise korraldusega vaid kümnendik töötajatest. 

CV-Online (CV.ee) viis läbi uuringu, kus uuris muuhulgas ka töötajate eelistusi kaugtöö korraldamisel. Selgus, et 22% inimestest tahaksid töötada ainult kodukontoris, reaalsuses teeb seda hetkel 13%. Tööandja kontoris soovib ideaalis töötada 15% vastanutest, reaalsuses aga töötab ettevõtte kontoris 33% vastajatest. Kaugtöö hübriidlahendus, kus töötaja töötab nii kodukontorist kui ka tööandja juurest, on eelisvalikuks 44% vastanutest, reaalsuses on selle lahendusega töötamas 11% vastanutest.

Paindlikkus muutub üha olulisemaks teguriks tööandja valikul ning tööandjad on seda hakanud ka järjest enam pakkuma, et ettevõttes häid talente hoida. 48% küsitlusele vastanutest hindab organisatsiooni paindlikku töökorraldust väga heaks, 6% ei näe seda oma organisatsioonis kas mitte üldse või näeb väga vähesel määral. Seega võib öelda, et tänased orgnisatsioonid on suuremas osas paindliku töökorralduse trendiga kaasa tulnud. 

Kaugtöö võimaldamine suurendab töötajate tööga rahulolu, sest nii on võimalik paremini eraelu ja tööelu ühildada. Seoses Covid-19 pandeemiaga on kodukontorist töötamine veelgi populaarsust kogunud ning sellega on kaasa tulnud ka ettevõtted, kes varem sellist võimalust oma töötajatele ei pakkunud. 

Siiski on kaugtööl ka oma pahupool: inimesed võivad tunda end isoleerituna ja väheneb suhtlemine kolleegidega nii tööalastel kui ka isiklikel teemadel. Lisaks võivad töötajad saada vähem tagasidet ja tuge tööandjalt ning sotsiaalse isoleerituse tõttu võivad halveneda nii isiklikud kui ka meeskonna sisesed tulemused. 

Seejuures on oluline, et tööandjad teaksid, kuidas töötajad end tunnevad. Hoolimata Covid-19 kriisi põhjustatud ebakindlusest tööturul hindab 43% vastanutest kolleegide ja enda meeleolu töökohal väga heaks

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top