fbpx
CV.ee tööelublogi

Kuidas mõjutab kaugtöö tegemine produktiivsust?

Kuidas mõjutab kaugtöö tegemine produktiivsust?

Täna täidab suisa 67% töötajatest oma tööülesandeid osaliselt või täielikult kodukontorist. Kaugtöö produktiivsus on saanud võtmeks nii töötajate kui terve organisatsiooni jaoks. CV.ee viis läbi kaugtöö uuringu, kus küsitles nii töövõtjaid kui tööandjaid, vastuseid laekus vastavalt 1308 ja 259. Kuidas siis kodust töötamine töö tulemuslikkust mõjutab ja mille osas peaks töötaja tähelepanelik olema? 

Töötajad usuvad, et on kodus produktiivsemad – tööandjad selles kindlad pole 

Küsitluse vastustest koorub välja, et ehkki töötajate motivatsioon ja võimalused on kaugtöö puhul väga erinevad, usub suurem osa (38%) neist end parema keskendumisvõimaluse tõttu kodus produktiivsemalt töötavat. Need 20%, kes arvavad, et teevad kodus vähem tööd kui peaks, ütlevad et neil jääb puudu motivatsioonist tööle keskenduda. 

Tööandjad seevastu nii optimistlikud ei ole. Neist 27% usub, et kaugtöö tegemine suurendab töötajate produktiivsust, peaaegu sama palju (25%) arvab, et töötajate tähelepanu hajumine toob kaasa hoopis  produktiivsuse vähenemise ning 24% tunneb, et tal on puudulik ülevaade töötajate tööülesannete täitmisest.  

Küllap on õigus mõlemal: olenevalt inimese sisemise kohusetunde ja tahtejõu määrast võib kodutöö panna looderdama või hoopiski üle töötama. Nii ütleb lausa 32% vastanud töövõtjatest, et tal on kaugtööd tehes keeruline kinni pidada tööaegadest ja nii teeb ta rohkem tööd, kui peaks.

Välista produktiivsuse tapjad juba eos 

Kõige olulisemateks kaugtöö takistajateks peavad vastajad: 

  • segavaid koduseid faktoreid nagu loomad, lapsed ja teised kodus olevad pereliikmed (märkis 32% vastanud töötajatest) ja 
  • korralike töövahendite nagu mugav laud, kontoritool, monitor jm puudumist (31% töötajate meelest). 

Tore on see, et mõlemad mured on süsteemse lähenemisega lahendatavad. Kui olukord läbi mõelda, saab töö korraldada nii, et segajad oleksid minimaalsed. Näiteks saab valida ja kehtestada selged intensiivse töö kellajad, mis sobituvad ka pereeluga, ning muul ajal rõõmuga koduste toimetustega tegeleda. Töövahendite puuduse puhul on tööandja kohustatud õla alla panema. Samas, vahel aitavad ka lihtsamad lahendused nagu diivanilt laua taha kolimine või tööarvuti koju toomine. 

Ettevaatust: kodus on töö- ja eraelu piirid kerged hägustuma!

Paistab, et üks kaugtöö suurimaid hüvesid on parem võimalus töö- ja eraelu tegemisi ühendada. Samas, selline piiride hägustumine on ohuks ühelt poolt töö tulemuslikkusele ja teiste inimeste puhul paradoksaalselt hoopis ületöötamise põhjuseks.  

Oluline on kodutöö eeliste nautimise kõrval end isiksusena tundma õppida ja enda jaoks sobiv töörütm leida. Võibolla vajad selgemaid tähtaegu, vahe-eesmärke ja väikeseid motiveerivaid auhindu, millega end premeerida? Või kui Sa oled muretseja ja ületöötaja tüüpi, pane tööarvuti kaanele kellajad, millal teda avada tohid ja tunne muul ajal rõõmu vabadustest, mida kodutöö Sulle pakub!   

Loe ka: Kuidas end kodukontoris motiveerida? (https://tooelublogi.ee/2020/11/20/kuidas-end-kodukontoris-motiveerida)

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top