fbpx
CV.ee tööelublogi

UURING: kaugtööl on enam inimesi kui kunagi varem

Kaugtöö uuring 2021

Värskest kaugtöö uuringust selgub, et tänaseks töötab 67% inimestest osaliselt või täielikult kodukontorist, kaugtöö korraldust oma organisatsioonis hindab heaks 70% vastajatest. Suurimaks väljakutseks peavad nii töötajad kui tööandjad inimeste organisatsioonisisese suhtluse vähenemist ja isoleerituse tunnet.

“Hea on näha, et tööandjad on käitunud mõistlikult ja kodukontorist töötamist võimaldatakse väga laialdaselt – osaliselt või täielikult on kaugtööl 67% vastanud töötajatest. Kaugtöö võimaldamist peavad oluliseks veel enamad, 86% töövõtjatest ja 88% tööandjatest, aga reaalsuses ei ole nii suurel määral kodukontori võimaluse pakkumine arusaadavatel põhjustel võimalik.”, räägib Maris Viires, CV- Online’i teenindus- ja turundusjuht. “Ka vastustest koorub, et 20% töötajate jaoks ei ole viiruskriis töökorraldust eriti muutnud.” täiendab ta. 

Sarnaselt eelnevatele uuringutele eelistaks 55% vastanutest töökorraldust, mis võimaldab osaliselt kodukontoris ja osaliselt ettevõtte kontoris töötamist, veerandi jaoks on eelistuseks töö ainult kodukontorist. 2021. aasta veebruari teise poole seisuga, mil Covid-19 viirus on taas võimsalt pead tõstnud, töötab ainult kodukontorist 35%, ainult ettevõtte kontorist 23% ning vaheldumisi 32% vastanud töövõtjatest. Kaugtöö korraldust oma organisatsioonis hindab heaks või väga heaks üle 70% tööandjatest ja töövõtjatest.

Kaasaegsed tehnilised võimalused on laialdaselt kasutusel, aga esimesteks töövahenditeks on jäänud traditsioonilised kommunikatsioonikanalid. Kolleegidega suhtlemiseks ja info hankimiseks kasutatakse kaugtööd tehes kõige enam (80%) e-posti, järgnevad telefonikõned (75%), suhtlusvõrgustikud Skype, Slack, Messenger jm (62%), videokõned (56%) ning näost näkku suhtlus ja ettevõtte siseveeb (mõlemad 26%). 

Uuringus käsitleti ka kaugtöö väljakutseid ja eeliseid. Kõige suurema murekohana tajusid nii töötajad kui tööandjad inimeste omavahelise organisatsioonisisese suhtluse vähenemist ja isoleerituse tunnet, kusjuures tööandjad nägid seda märksa tõsisema probleemina kui töövõtjad (nii arvas vastavalt 65% ja 45% vastajatest). 

Töövõtjatele tegid veel muret tööaegadest kinnipidamine ja sellega kaasnev ületöötamine (32%), rohkem segavaid faktoreid ja keerulisem keskendumine (32%) ning korralike töövahendite puudumine (31%). Samad väljakutsed olid silma jäänud ka tööandjatele, lisaks ohud küberturvalisusele ja puudulik ligipääs vajalikele töövahenditele ja dokumentidele. 

Kaugtöö eeliste osas erinevad töövõtjate ja tööandjate arusaamised rohkem. Töötajad nõustuvad eeskätt väidetega, et kodukontorist töötamine aitab säästa aega ja raha (78%), võimaldada paremini töö- ja eraelu ühildada (65%) ja toetab keskkonnahoidu (58%).

Tööandjad näevad kaugtöö eelistena töötajate suuremat rahulolu (63% samas kui töövõtjate hinnangul on see eeliseks 33% jaoks), keskkonna säästmist ja liikluskoormuse vähendamist (58%) ning töötajate haigustest ja väljasõitudest põhjustatud puudumiste vähenemist (49%). 

CV Online Estonia/CV.ee viis veebruaris läbi kaugtöö kasutamist käsitleva uuringu. Tervikpildi saamiseks küsitleti paralleelselt nii töövõtjaid kui ka tööandjaid, vastuseid laekus vastavalt 1308 ja 259. Uuringu eesmärgiks oli koguda värsket infot kaugtöö tegemise ulatuse ja viisi, tervisemõjude ning kaugtööga seonduvate väljakutsete kohta nii töötajate kui ettevõtete jaoks. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top