fbpx
CV.ee tööelublogi

Uuring: liiga lühikesed töösuhted saavad kandidaatidele saatuslikuks

UURING: liiga lühikesed töösuhted saavad kandidaatidele saatuslikuks

CV.ee viis maikuus läbi kandidaadi konkurentsivõime hindamise uuringu, kus küsitleti 195 tööandjat üle Eesti. Uuringu tulemustest selgus, et tihti saavad kandiaatidele saatuslikuks liiga lühikesed töösuhted. Populaarseimad kanalid töötajate värbamiseks on tööportaalid, mida kasutab 93% vastajatest. Tööportaalidele tuleb jõudsalt järgi sotsiaalmeedia, mida kasutab uute töötajate leidmiseks 74% vastajatest. 

Kandidaadi sobivuse hindamisel toetutakse enim töövestlusele (79%) 32% vastajatest toetub värbamisprotsessis ka oma sisetundele, sellele järgnevad CV ja ülesanded, mis kandidaadile värbamisprotsessis antakse. 

56% vastajatest nõustub, et kandidaadid peaksid oma CV’d kohandama töökuulutusele vastavaks enne igat kandideerimist, 32% arvas, et CV’d tuleks uuendada/kohandada vastavalt vajadusele. CV pikkus ja maht on piiratud, seega pole sinna võimalik mahutada kogu kandidaadi tööajalugu. CV kohandamine enne igat kandideerimist aitab kandidaadil välja tuua just need kogemused ja oskused, mis antud tööpakkumise raamides vajalikud on. 

“Küsitlusest selgus, et tööandjad peavad hetkel kõige olulisemaks omaduseks töötajate vastutustundlikkust (66%), pea sama oluliseks peeti koostöövõimet, mille märkis 64% küsitletutest. Endiselt on oluline probleemide lahendamise oskus (52%), mille vajadust oleme eriti näinud koroonakriisist tingitud uute probleemide ajastul,” räägib CV.ee turundusjuht Karla Oder. 

Mida hinnatakse enim kandidaadi CV puhul?

Esimesena hinnatakse kandidaadi sobivust töökuulutuse nõudmistega, sellele järgneb (2) CV korrektsus (puuduvad kirjavead, pilt jne), (3) ülesehitus/struktureeritus, (4) lisatud oskused ja arvutiprogrammide kasutamine, (5) keeleoskus ning (6) lisainformatsioon. Vähem oluliseks peeti CV’de hindamise puhul (7) disaini. See näitab selgelt, et CV’de puhul on oluline sisu, millele peaksid kandidaadid panema rohkem rõhku, ning CV disaini tööandjate seas nii oluliseks ei peeta.  

Kandidaatidele annab teiste kandidaatide ees konkurentsieelise eelkõige varasem kogemus (85%), seotus valdkonnaga (81%) ja haridustase (42%). Kolmandik vastajatest pidas oluliseks veel keeleoskust, ning 24% kandidaadi tööstaaži. 

Mis võib kandidaatidele värbamisvalikus enim saatuslikuks saada?

Tööandjate hinnangul praagitakse enim kandidaate välja, kellel on olnud liiga lühikesed töösuhted, nii vastas 88% küsitletutest. Samuti saab saatuslikuks puudulik keeleoskus (75%) ja kehv CV (60%).

Kandidaadi konkurentsivõime hindamise uuringu viis läbi juhtiv tööportaal ja värbamispartner CV-Online Estonia. Küsitlusele vastas veebi teel 195 tööandjat üle Eesti. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top