fbpx
CV.ee tööelublogi

Mida tööandja saab teha, et vaktsineerimistempot tõsta ja töökeskkonda avatuna hoida?

COVID-19

CV-Online/CV.ee uuris juulis töötajate suhtumist COVID-19 vastasesse vaktsineerimisse, inimeste ootusi tööandjale ja hoiakuid vaktsineerimisele töökeskkonnas. Uuringust selgus, et töötajad ootavad tööandja tuge ja eeskuju, aga ei poolda kohustuslikku vaktsineerimist. 

Kahtlemata on vaktsineerimise teema polariseeriv. Ka uuringu tulemustest nähtub, et paljud vastajad on oma kommentaarides kirglikud, emotsionaalsed ja absolutiseerivad. Tööandja kohustus on siin pingeid maandada: hoida tolerantset joont, emotsioonivabalt infot jagada ja paindlikke lahendusi pakkuda. Mida tööandja veel teha saaks?  

Vaktsineeritud töötajad ootavad eeliskohtlemist   

Mitte keegi ei ole lasknud end puhtast lõbust vaktsineerida. Põhjuseks on kas hirm enese või hoolimine teiste tervise pärast. Paljud töötajad ootavad, et nende ohvrimeelsust tunnustataks ning neile antaks selle eest võimalus ohutus keskkonnas töötada. 48% vastajatest ütles, et uue laine puhkedes peaks vaktsineerimata töötajatele rakendama täiendavaid piiranguid, näiteks kohustusliku kodukontori, maskikohustuse või regulaarse testimise nõude. 45% vastajatest – kelle hulgas on suur osa mittevaktsineerituid – arvas, et täiendavad piirangud vaktsineerimata kolleegidele pole vajalikud. 

Tööandja, kes soovib oma töötajate vaktsineerimist, peaks ise eeskuju näitama

Teod mõjuvad palju veenvamalt kui sõnad. Töötajad ootavad tööandjatelt eeskuju ja tuge, et minna vaktsineerima. Enamus vastajatest – 57% – nõustus, et tööandjad peaksid olema vaktsineerimisega ise töötajatele eeskujuks. 

Töötajad soovivad vaktsineerimiseks vaba päeva 

Töötajad on seisukohal, et tööandjad peaksid töötajatele, kes lähevad vaktsineerima, andma täiendava vaba päeva: nii arvas 63% vastajatest. Lisaks sellele, et nii tehakse vaktsineerimine töötaja jaoks mugavamaks, annab see ka selge signaali, et tööandja hinnangul on vaktsineerimine õige valik. Arvestades sagedasi vaktsineerimise esimese päeva kõrvalnähte annab see ka töötajale aega taastumiseks ja väldib ootamatuid töökatkestusi. 

Keegi ei soovi, et nende töökohale kehtestataks kohustusliku vaktsineerimise nõue

Kuigi 51% vastajatest kohustuslikku vaktsineerimist töökeskkonnas ei poolda, leiab 53% küsitletutest, et on ameteid, kus peaks COVID-19 viiruse vastane vaktsineerimine olema kohustuslik – näiteks tervishoiutöötajad ja õpetajad. Samas, suisa 32% vastajatest ütleb, et vahetaks töökohta, kui tema tööandja vaktsineerimist nõuaks. Seega, kui vaktsineerimise nõudmine on siiski hädavajalik, tuleb kollektiivi hoidmiseks läheneda teemale eriti siidiste kinnastega. 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et inimese tervis on inimese enda vastutuse all ning sellekohased jäigad ettekirjutused tekitavad arusaadavalt jõulist protesti ja vastasseisu. 

Juhi võimuses on jagada objektiivset informatsiooni, juhtida tähelepanu ka teiste osapoolte huvidele ja suhtuda nii vaktsineerimist pooldavatesse kui eitavatesse kolleegidesse neutraalselt ja lugupidavalt. Kodusõda on keerulisel ajal eriti oluline vältida. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top