fbpx
CV.ee tööelublogi

Personaliotsing – milline värbamisteenus valida?

Personaliotsing | Milline värbamisteenus valida?

Personaliotsing on aeganõudev tegevus, mille jaoks on tööandjatel oma põhitegevuste kõrvalt aega leida üsna keeruline. Värbamisteenuste abiga on aga võimalik viia läbi personaliotsing ilma suurema vaevata. Sisuliselt on võimalik kogu värbamisprotsess 100% ulatuses koos töötaja paigutusega ära organiseerida. Üldjuhul jääb ettevõttel üle vaid valitud kandidaatidega kohtuda ning teha lõplik valik. Kuidas CV-Online’i spetsialistide abiga oma personaliotsingut oluliselt lihtsamaks muuta?

Veelgi enam, toetudes praktilisele kogemusele ning värbamistööriistade oskuslikule kasutusele suudavad professionaalsed värbajad tuua valikusse kõige sobilikumad kandidaadid. Nii on hiljem ettevõtjal võimalik omale töötajad valida sobivate ja motiveeritud kandidaatide hulgast ilma aega ning raha raiskamata.

Värbamisteenused ja personaliotsing jagunevad tavaliselt kolme gruppi:

  • Kandidaatide eelvalik
  • Sihtotsing andmebaasist / Headhunting
  • Täisvalik

Kandidaatide eelvalik

Sobib kliendile, kes värbab uut inimest ametikohale, mis tavapäraselt pälvib suure huvi tööturul. Enamasti soovitame seda teenust just nendeks puhkudest, kus kandideerijate arv võib küündida üle 50 inimese. Eelvaliku ajakulu sõltub kandidaatide arvust, kuid enamasti jääb ajakulu 10-16h juurde. Eelvaliku teenuse puhul teostab värbamise projektijuht esimese, kõige ajamahukama valikuetapi ehk selekteerib tööpakkumisele kandideerinud inimeste hulgast välja need, kelle cv ja motivatsioonikiri vastavad kirjeldatud profiilikirjeldusele. Värbaja annab omapoolsed soovitused koos kommentaaridega, kellega soovitame valikuprotsessi jätkata. Loe lähemalt SIIT.

Sihtotsing andmebaasist

Sobib kliendile, kes soovib värvata anonüümselt või kel pole endal tugevat kontaktivõrgustikku, kelle hulgast sobivaid kandidaate leida või kel puudub värbamiseks vajalik aeg. Sihtotsingu teenuse puhul sõltub ajakulu väga paju ametiprofiili keerukusest ja kliendi väärtuspakkumisest. Sihtotsingu teenuse puhul teostab värbamise projektijuht värbamisprotsessi I osa ehk kaardistab otsitava profiili, teostab otsinguprotsessi ja esimesed seirekõned, et kaardistada huvi ja profiili sobivus. Klient saab CV-Online Estonia värbajalt kandideerimisest huvitatud inimeste nimekirja, kes vastavad ametiprofiili kirjeldusele. Loe lähemalt SIIT.

Täisvalik

Sobib kliendile, kel pole endal ajalist ressurssi põhjaliku värbamisega tegeleda või selleks puuduvad teadmised parimast praktikast. Täisvaliku ajakulu jääb sageli 22-30h juurde, mistõttu on ajaline võit suur, kui teenus sisse osta. Täisvaliku puhul viib värbaja kolmveerand värbamis- ja valikuprotsessi üksi läbi, kaasates teenuse tellija aktiivselt alles siis, kui on välja valitud kolm sobivat kandidaati, kes värbaja arvates sobivad antud positsioonil töötama. Loe lähemalt SIIT.

Väärt töötaja on tark investeering ettevõtte arengusse. Sobivate kandidaatide värbamine võib aga sageli olla väga aeganõudev. Seetõttu on ülioluline valida enda jaoks efektiivsed värbamisteenused. Usalda värbamine ja uute töötajate leidmine CV-Online’i kogemustega spetsialistidele!

CV-Online värbamisteenused, personaliotsing

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top