fbpx
CV.ee tööelublogi

Millistes valdkondades on vaktsineeritus töökohal eriti nõutud?

Millistes valdkondades on vaktsineeritus töökohal eriti nõutud?

Juulis uuris CV-Online/CV.ee, kuidas töötajad COVID-19 vastasesse vaktsineerimisse töökeskkonnas suhtuvad ja milliste valdkondade töötajatelt nõutakse vaktsineerimist sagedamini. Kuigi 51% vastajatest kohustuslikku vaktsineerimist töökohal ei poolda, leiab üle poole küsitletutest, et on ameteid, kus peaks viiruse vastane vaktsineerimine olema kohustuslik – näiteks tervishoiutöötajad ja õpetajad. Vaatame aga valdkondi laiemalt.

Tööandja on soovitanud või kohustanud enese vaktsineerimist 48%-le vastanutest

Juulikuu seisuga olid pooled tööandjad soovitanud töötajatel end vaktsineerida lasta, teised pool mitte. Kõige sagedamini soovitas tööandja vaktsineerida valdkondades, kus töötajad puutuvad oma töö tõttu sageli paljude uute inimestega kokku:

  • Elektroonika, telekommunikatsioon (67%)
  • Tervishoid, sotsiaaltöö (63%)
  • Haridus, teadus (59%)
  • Korrakaitse, päästeteenistus (56%)
  • Avalik sektor (50%)

Päris kohustuslikuks on vaktsineerituse teinud vähesed tööandjad. Keskmiselt 4% vastanutest ütles, et tööandja on teda või tema kolleege kohustanud vaktsineerima. Selline nõue on kehtestatud tegevusaladel, kus kaitsepookimine on vajalik lisaks enda ja kolleegide tervise hoidmisele ka nõrgemas tervislikus seisus klientide kaitsmiseks: valdavalt tervishoius. 18% tervishoiu- ja sotsiaaltöö vallas tegutsejatest vastas, et tööandja on talle või tema kolleegidele vaktsineerimise kohustuslikuks teinud.

Keskmiselt 42% töötajatest usub kohustusliku vaktsineerimise vajalikkust

Uurisime ka, mida inimesed arvavad: kas vaktsineerimine peaks töökeskkonnas kohustuslik olema? Vastanutest keskmiselt 42% uskus, et kaitsepookimise peaks tööl kohustuslikuks tegema, aga arvamused erinesid valdkonniti suurel määral.

Vaktsineerimise nõudmist töökohal peavad tähtsaks nende elualade esindajad, kus puututakse sageli kokku võõraste inimestega. Nii usutigi sellesse kõige enam hotellinduse-turismi ning korrakaitse-päästeteenistuse valdkonnas: vastavalt 49% ja 48%.

Kõige harvemini usutakse vaktsineerimise nõude vajalikkust töökohal neis sektorites, kus tegutsetakse pigem individuaalselt või väikeses grupis. Suurematest valdkondadest kõige vähem – 25% vastajatest – usub selle vajalikkust ehitus- ja finantssektori rahvas.

Mõistagi erineb vajadus terviseturvalisuse järgi ka valdkonna siseselt töökohtade lõikes vastavalt hädavajalike tööalaste kontaktide arvule ja iseloomule. Vaktsineeritult või mitte – hoidkem üksteist! Loe töökeskkonna vaktsineerimise vajadustest detailsemalt CV-Online Tööelublogi uuringust.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top