fbpx
CV.ee tööelublogi

Mida tudengid tööandjatelt ootavad?

Mida tudengid tööandjatelt ootavad?

Tudengid moodustuvad juba hetkel olulise osa tööjõust: töötavate tudengite osakaal on läbi aastate olnud tõusvas joones, põhjuseks nii vajadus katta oma elamiskulud kui ka soov varajaseks eneseteostuseks ja karjääriredelil tõusmiseks. 

2021. aastal on Instar EBC poolt läbi viidud tudengite uuringu hinnangul kaks kõige olulisemat töökohavalikut mõjutavat tegurit organisatsioonipoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine ning hea sisekliima organisatsioonis. Järjest enam läheb hinda ka paindlikkus tööaja ja -koha valikul, samuti sotsiaalne vastutustundlikkus. Tänapäeva noored on märksa keskkonnateadlikumad ning ootavad sellist suhtumist ka tööandjatelt.

Kuigi üliõpilased vajavad õpingute ajal töötamiseks tööandjalt enam paindlikkust ja tuge, selgus tudengite uuringust, et üle poolte üliõpilastest töötab õpingute kõrvalt täiskohaga. Aastaga on kasvanud kooli kõrvalt töötavate tudengite netotöötasu, mis oli 2020. aastal 998 eurot kuus ja 2021. aastal 1053 eurot kuus. Sealjuures on noorte netopalgaootus tõusnud aastaga 41 euro võrra 1802 euroni kuus. 2020. aastal oli noorte netopalgaootus 1761 eurot kuus.

CV.ee meeskond uuris tudengitelt, mida nemad nii praegustelt kui ka tulevastelt tööandjatelt ootavad ja mida oluliseks peavad. 

Vanessa (23), õpib ettevõtlust: “Mõeldes enda tulevaste tööandjate peale leian, et minu üks olulisemaid ootusi on tööandja oskus anda ruumi ning võimalusi arenguks.”

Sander (20), informaatikatudeng: “Ootan enim paindlikku tööaega ja ka töökohast eemal toimetamise võimalusi, mis kohati võibolla võimaldaks oma aega ise planeerida. Samuti võiksid nad pakkuda võimalikult palju enesearendamise võimalusi lisaks igapäeva ülesannetele.”

Jacqueline (23), äri IT tudeng: “Mulle on oluline, et nii tööandja kui ka kaaskolleegid oleksid koostööaltid ja meeldivad arvestades sealhulgas minu lennukate ideede ning töökeskkonda parendavate ettepanekutega. Viimaks moetööstuses töötades on minu jaoks oluline, et ettevõte lähtuks eetilise ja jätkusuutliku moe põhimõtetest.”

Carmen (20), õpib hotelli- ja turismiettevõtlust: “Ma ootaksin tööst suurt variatsiooni, et kõik päevad ei oleks ühesugused. Ja et ettevõttel tekiks töötaja vastu usaldus ning julgeks panna teda vastutama teatud asjade suhtes.”

Alex (23), õpib raamatupidamist: “Töökeskkond peaks olema töötaja arengut soodustav, et kus viga näed laita, seal tule ja aita… Samuti on paindlikkus oluline, et saaksin ühildada töö- ja eraelu tegemised.”

Moon (20), IT-tudeng: “Ma ootan, et minu tulevane tööandja oleks kannatlik ja nõus mind kui algajat suunama ja juhendama. Kindlasti on oluline ka hea klapp nii tööandja kui ülejäänud kollektiiviga. Toredateks lisadeks oleksid ka paindlik graafik ja keskkonnasäästlik suhtumine.”

Mart (24), õpib inseneriks: “Ootan oma otseselt ülemuselt uute asjadega tuge, abi ja nõustamist, sest noorena on see alguses alati kõige raskem. Lisaks ootaksin normaalseid töövahendeid ja tingimusi (tööriided ja muu kaitsevarustus, soojak, arvuti jne).”

Getter (23), meditsiinitudeng: “Minu jaoks on väga oluline keskkond, seega ootan tuleviku töökohalt mõnusat ja motiveerivat õhkkonda. Teiseks loodan, et minu tuleviku tööandja saab olema kannatlik ja on motiveeritud mind õpetama ja mulle enda tarkusi jagama. Kindlasti on oluline ka lahe ja ambitsioonikas kollektiiv, mis innustaks ka ennast tähtede poole sihtima.”

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top