fbpx
CV.ee tööelublogi

Kuidas leida kvalifitseeritud töötaja, kes vastaks organisatsiooni ja kollektiivi vajadustele?

Kuidas leida kvalifitseeritud töötaja, kes rahuldaks organisatsiooni ja kollektiivi vajadusi?

Värbamisprotsessi eesmärgiks on minimaalse kuluga kvalifitseeritud töötaja leida, kes rahuldaks organisatsiooni ja kollektiivi vajadusi. Värbamise ja õigete inimeste leidmise viisid on aga ajas muutuvad ja ei seisne enam ametikoha täitmisest sobiva kandidaadiga, vaid nõuavad pikemaajalist planeerimist ja äristrateegiast lähtuvate värbamisstrateegiate olemasolu.

Organisatsioonisisene värbamine

Organisatsioonisisese värbamise eesmärgiks on personalivajaduse rahuldamine organisatsiooni enda töötajate ümberpaigutamise tulemusena. Tegu on ideaalse viisiga meeskonna potentsiaali ära kasutamiseks ning ka varjatud talentide leidmiseks.

Suurimaks probleemkohaks on aga valituks mitte osutunud kandidaadid, kes võivad seeläbi endiste tööülesannete juurde naastes muutuda rahulolematuks või kaotada motivatsiooni.

Organisatsiooniväline värbamine

Organisatsiooniväline värbamine tähendab uute potentsiaalsete töötajate otsimist väljastpoolt organisatsiooni. Käesoleva aasta suvel koostatud CV-Online uuringu tulemustest selgus, et 85% vastanutest on uut ametit otsimas ja 66% on töökoha vahetuse peale mõelnud.

Välise värbamise kasuks otsustatakse, kui organisatsiooni sees ei leidu vajaliku kompetentsiga töötajat, kui soovitakse leida teatud oskustega ja teadmistega inimest või kui organisatsioon soovib tuua oma meeskonda uut mõtteviisi, hoiakuid ning väärtushinnanguid.

Kuidas leida kvalifitseeritud töötaja, kes vastaks organisatsiooni ja kollektiivi vajadustele? 1

CV-Online/CV.ee värbamisjuht Kaire Kleesment:

Sobiva kandidaadi ja tööandja kokku viimine läbi professionaalselt teostatud värbamisprotsessi annab positiivse laengu nii kandidaadile, tööandjale, kui värbajale.

Nipid, mis töötavad

Värbamistegevuse eesmärk on meelitada konkursile rohkem kandidaate, kui on plaanis palgata. Sõltuvalt otsingustrateegiast kasutatakse kombineeritult mitmeid värbamismeetodeid, millest populaarsemad:

  • Avalik konkurss
  • Sihtotsing
  • Andmebaasiotsing

Loe, milline värbamisteenus valida või anna oma soovidest märku, et üheskoos leida parim lahendus.

Tööandja väärtuspakkumine. Mis see on?

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top